LEGE nr.593 din 31 octombrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 708/7 noi. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.119 din 30 iunie 1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.312 din 30 iunie 1999, cu următoarea modificare:

- Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Dobânzile se plătesc de către Ministerul Finanțelor Publice și se stabilesc astfel:
a) pentru disponibilitățile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, ale Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor și ale Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, păstrate în conturile de depozit, trezoreria statului va bonifica aceeași dobândă care se acordă pentru depozitele populației constituite la trezoreria statului, iar pentru disponibilitățile din contul curent la vedere se acordă dobânda la vedere practicată de Banca Comercială Română-S.A.;
b) pentru conturile de depozit ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, ale Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor și ale Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se utilizează dobânda la nivelul taxei de scont comunicată de Banca Națională a României."

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 31 octombrie 2001.
Nr. 593.


Duminică, 22 mai 2022, 21:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.