ORDIN nr.336 din 1 noiembrie 2001
al ministrului dezvoltării și prognozei privind completarea Ordinului ministrului dezvoltării și prognozei nr.292/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea și evaluarea unor programe de dezvoltare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 708/7 noi. 2001

Ministrul dezvoltării și prognozei, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr.16/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.340/2001, emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 3 la anexa Ordinului ministrului dezvoltării și prognozei nr. 292/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea și evaluarea unor programe de dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.633 și 633 bis din 9 octombrie 2001, se modifică și se completează după cum urmează:

"LISTA CUPRINZÂND ACTIVITĂȚILE
conform Clasificării activităților din economia națională CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.656/1997,
pentru care se pot solicita ajutoare financiare
nerambursabile în cadrul programelor:

A) Dezvoltarea regiunii Nord-Est
B) Dezvoltarea județului Hunedoara
C) Dezvoltarea județului Alba
D) Dezvoltarea județului Tulcea
E) Dezvoltarea județului Giurgiu
F) Dezvoltarea județului Caraș-Severin

În cadrul Programului ".......................
                                       (denumirea)
societățile comerciale pot solicita ajutor financiar nerambursabil pentru efectuarea de investiții în activitățile care se încadrează în următoarele secțiuni ale CAEN:

1. Secțiunea E - Industria prelucrătoare, cu excepțiile:

2. Secțiunea I - Hoteluri și restaurante, cu excepțiile:

3. Secțiunea K - Poștă și telecomunicații;

4. Grupa 722 - Realizarea de produse de software;

5. Clasa 9301 - Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor.

Nu fac obiectul programului activitățile desfășurate în sistem Lohn."

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

București, 1 noiembrie 2001.
Nr. 336.


Marți, 16 august 2022, 03:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.