LEGE nr.598 din 31 octombrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
Textul actului publicat în M.Of. nr. 711/8 noi. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83 din 19 iunie 2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.291 din 27 iunie 2000, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practică, este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistenței medicale ambulatorii: preventivă, curativă și de recuperare.
..........................................................................

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să presteze serviciile conexe actului medical în strictă concordanță cu prescripțiile medicale ale medicului curant, cu nevoile medico-psiho-sociale ale beneficiarilor și cu normele legale în vigoare."

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Cabinetul de practică individual este forma de exercitare a profesiunii, în cadrul căruia își desfășoară activitatea titularul cabinetului de practică. Acesta poate angaja, în condițiile legii, ca salariați sau colaboratori, alte persoane care au profesiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) și, după caz, orice altă categorie de personal necesar."

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Nivelul salariului sau al remunerației personalului angajat în calitate de salariat ori de colaborator se negociază cu titularul cabinetului de practică individual sau, după caz, cu persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2), conform legii."

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Persoanele juridice care desfășoară servicii publice conexe actului medical, înființate în temeiul altor acte normative, au obligația să se înregistreze în Registrul unic al cabinetelor medicale, Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei."

Art. II. - În cuprinsul ordonanței de urgență denumirile "Ministerul Sănătății" și "ministrul sănătății" se înlocuiesc cu "Ministerul Sănătății și Familiei", respectiv "ministrul sănătății și familiei", iar cuvântul "profesie" se înlocuiește cu cuvântul "profesiune".

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 31 octombrie 2001.
Nr. 598.


Joi, 30 iunie 2022, 03:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.