LEGE nr.634 din 16 noiembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1998 privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior - S.A., potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989
Textul actului publicat în M.Of. nr. 749/23 noi. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.91 din 26 august 1998 privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior - S.A., potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989, emisă în temeiul art. 1 pct. 14 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.316 din 27 august 1998, cu următoarea modificare:

- La articolul 2, alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Sumele în lei reprezentând diferențele nefavorabile de curs de schimb valutar dintre 180 lei/dolar S.U.A., înregistrate în evidențele contabile ale societăților comerciale din turism la data de 31 decembrie 1997, și cursul de schimb valutar la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se acoperă din profitul net al Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. pe anii 1997 și 1998, rămas după plata impozitului pe profit, și din rezervele băncii existente la data intrării în vigoare a ordonanței.
"................................................................................
(4) Încasarea de către deponenți sau de către moștenitorii direcți ai acestora a drepturilor bănești se va face pe baza cererii de restituire depuse la societatea comercială din turism în a cărei evidență contabilă figurează. Cererea de restituire se va depune în termen de un an de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 noiembrie 2001.
Nr. 634.


Marți, 17 mai 2022, 00:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.