DECRET nr.990 din 29 noiembrie 2001
privind acordarea gradului de general de brigadă și general de flotilă aeriană unor colonei și comandori
Textul actului publicat în M.Of. nr. 761/29 noi. 2001

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 99 din Constituția României, precum și ale art. 45 lit. a), ale art. 67 alin. 1 și alin. 2 lit. a) și ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2001, având în vedere propunerile ministrului apărării naționale, ministrului de interne, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Protecție și Pază, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și ale ministrului justiției, cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României,

Președintele României decretează:

Art. 1. - Se acordă gradul de general de brigadă și general de flotilă aeriană coloneilor și comandorilor în activitate prevăzuți în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se acordă gradul de general de brigadă coloneilor în rezervă prevăzuți în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Se acordă gradul de general de brigadă coloneilor în retragere prevăzuți în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul decret.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituția României,
contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

București, 29 noiembrie 2001.
Nr. 990.


ANEXA Nr. 1
TABEL cuprinzând ofițerii propuși pentru a li se acorda gradul de general de brigadă (similari)
Ministerul Apărării Naționale
Ministerul de Interne Serviciul Român de Informații
Serviciul de Informații Externe Serviciul de Protecție și Pază Serviciul de Telecomunicații Speciale

Ministerul Justiției


ANEXA Nr. 2
TABEL cuprinzând ofițerii în rezervă propuși pentru înaintare în gradul următor

Ministerul Apărării Naționale Ministerul de Interne
ANEXA Nr. 3
TABEL cuprinzând ofițerii în retragere propuși pentru a li se acorda gradul următor

Ministerul Apărării Naționale Ministerul de Interne Serviciul Român de Informații Serviciul de Informații Externe


Marți, 26 octombrie 2021, 11:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.