LEGE nr.640 din 16 noiembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
Textul actului publicat în M.Of. nr. 768/3 dec. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.208 din 29 decembrie 1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.647 din 30 decembrie 1999, cu următoarea modificare:

- La articolul 3 alineatul (1), liniuța a doua va avea următorul cuprins:

"- magazinele duty-free din aeroporturile internaționale, ce vor fi amplasate pe sensul de ieșire din țară, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 noiembrie 2001.
Nr. 640.


Duminică, 22 mai 2022, 21:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.