LEGE nr.738 din 4 decembrie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2001 pentru completarea art.152 din Legea administrației publice locale nr.215/2001
Textul actului publicat în M.Of. nr. 802/14 dec. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.74 din 24 mai 2001 pentru completarea art. 152 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.271 din 25 mai 2001, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

"Articol unic. - Articolul 152 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.204 din 23 aprilie 2001, se completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins:

“(2) Până la organizarea alegerilor locale generale din anul 2004 numărul viceprimarilor municipiului București și al sectoarelor municipiului București rămâne cel stabilit în urma alegerilor locale din anul 2000, fiind de 4 la municipiul București, respectiv câte 2 la fiecare sector.

(3) Viceprimarii municipiului București și ai sectoarelor acestuia nu pot fi în același timp și consilieri. Prevederile art. 95 alin. (2) lit. a) se modifică în mod corespunzător.”"

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 4 decembrie 2001.
Nr. 738.


Joi, 20 ianuarie 2022, 12:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.