ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.167 din 13 decembrie 2001
privind suspendarea aplicării prevederilor art. 35 din Legea cetățeniei nr. 21/1991, republicată
Textul actului publicat în M.Of. nr. 802/14 dec. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Aplicarea prevederilor art. 35 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.98 din 6 martie 2000, se suspendă pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul justiției,
Rodica Mihaela Stănoiu

p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat

București, 13 decembrie 2001.
Nr. 167.


Marți, 28 iunie 2022, 19:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.