DECRET nr.973 din 26 noiembrie 2001
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri din Serviciul Român de Informații
Textul actului publicat în M.Of. nr. 796/13 dec. 2001

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 99 din Constituția României, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 și ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, la propunerea directorului Serviciului Român de Informații,

Președintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate și rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională, ofițerilor prevăzuți în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate și rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională, ofițerilor prevăzuți în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate și rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională, ofițerilor prevăzuți în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul decret.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituția României,
contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

București, 26 noiembrie 2001.
Nr. 973.

*) Anexele nr. 1-3 se comunică instituțiilor interesate.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 21:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.