HOTĂRÂRE nr.1.272 din 20 decembrie 2001
pentru majorarea gradului de deschidere a pieței energiei electrice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 832/21 dec. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 66 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/1998 privind energia electrică și termică, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 5 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se majorează gradul actual de 15% de deschidere a pieței energiei electrice către concurență, după cum urmează:
a) la 25% începând cu data de 24 decembrie 2001;
b) la 33% începând cu data de 1 iunie 2002, din consumul final de energie electrică al anului 2001.

Art. 2. - Consumatorii eligibili sunt acreditați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE dintre agenții economici care au un consum de energie electrică de cel puțin 40 GWh/an și care îndeplinesc cerințele și criteriile de eligibilitate, potrivit legii.

Art. 3. - Producătorii de energie electrică vor putea exporta și încheia contracte de furnizare a energiei electrice cu consumatorii eligibili, din producția proprie anuală, în limita gradului de deschidere a pieței energiei electrice aprobat.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

București, 20 decembrie 2001.
Nr. 1.272.


Marți, 17 mai 2022, 00:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.