LEGE nr.790 din 29 decembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 17/15 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.27 din 29 ianuarie 1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale, emisă în temeiul art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.42 din 29 ianuarie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ
privind reglementarea rulării resurselor financiare ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat prin bănci comerciale"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Disponibilitățile în lei provenite din alocațiile bugetare pentru învățământ, prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat, păstrate în conturi la trezoreria statului, sunt purtătoare de dobânzi, care se acordă în condițiile art. 6 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 82 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, veniturile proprii ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat, realizate din contracte de cercetare științifică, de consultanță, de expertiză sau pentru alte servicii didactice și științifice, din taxe de orice fel, chirii, servicii, donații, subvenții, sponsorizări sau din alte surse, se pot păstra în conturi, la vedere sau pe termen, deschise la bănci comerciale."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Disponibilitățile în valută provenite din venituri proprii ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat se păstrează în conturi distincte la băncile comerciale.

(2) Unitățile și instituțiile de învățământ de stat vor încheia convenții de cont cu băncile comerciale, în care vor stabili condițiile de păstrare, dobânda acordată, precum și comisioanele aplicate pentru operațiunile de încasări și plăți înregistrate în conturile respective."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 29 decembrie 2001.
Nr. 790.


Marți, 28 iunie 2022, 18:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.