HOTĂRÂRE nr.83 din 15 martie 1997
privind actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute in Legea apelor nr.107/1996
Textul actului publicat în M.Of. nr. 48/20 mar. 1997

În temeiul art. 88 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.244 din 8 octombrie 1996, Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. - Limitele amenzilor contravenționale prevăzute la art. 88 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996 se actualizează după cum urmează:

a) 4.000.000 lei la 6.000.000 lei pentru persoane juridice și 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru persoane fizice, în cazul faptelor menționate la art. 88 alin. (1) lit. a);
b) 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru persoane juridice și 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane fizice, în cazul faptelor menționate la art. 88 alin. (1) lit. b);
c) 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane juridice și 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane fizice, în cazul faptelor menționate la art. 88 alin. (1) lit. c).

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor
și protecției mediului,
Ioan Oltean

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 15 martie 1997.
Nr. 83.


Miercuri, 24 aprilie 2019, 07:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.