LEGE nr.1 din 10 ianuarie 2002
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 44/22 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.16 din 28 ianuarie 1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România, emisă în temeiul art. 1 pct. 8 lit. b) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 29 ianuarie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ
pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor și a drumurilor naționale cu patru benzi de circulație"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se aprobă Programul prioritar de construcție a autostrăzilor și a drumurilor naționale cu patru benzi de circulație din România prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Autostrăzile și drumurile naționale cu patru benzi de circulație, prevăzute în anexă, sunt definite ca drumuri de interes național și european și constituie utilitate publică, expropriator fiind statul român prin Regia Autonom㠓Administrația Națională a Drumurilor din România” de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Delimitarea terenurilor necesare amplasării autostrăzilor și drumurilor naționale cu patru benzi de circulație se realizează cu respectarea legii, în baza studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice și a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului."

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Terenurile aflate în proprietatea publică și privată a statului sau în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, pe care se execută autostrăzile și drumurile naționale cu patru benzi de circulație, inclusiv instalațiile, clădirile și dotările aferente acestora, trec în administrarea Regiei Autonome “Administrația Națională a Drumurilor din România” prin hotărâre a Guvernului.

(2) Terenurile aflate în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale sau a persoanelor fizice ori juridice se expropriază potrivit art. 21-40 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, intră în proprietatea publică a statului și trec în administrarea Regiei Autonome “Administrația Națională a Drumurilor din România”."

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Terenurile prevăzute la art. 4 se exceptează de la plata taxelor și impozitelor prevăzute de lege."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Programul prioritar de construcție a autostrăzilor și a drumurilor naționale cu patru benzi de circulație poate fi finanțat, în baza documentațiilor tehnicoeconomice aprobate, de la bugetul de stat, din împrumuturi externe și din alte surse legal constituite."

8. Anexa va avea următorul cuprins:

"ANEXĂ

PROGRAMUL PRIORITAR
privind construcția de autostrăzi și drumuri naționale cu patru benzi de circulație

Tronsoanele de autostrăzi și drumuri naționale cu patru benzi de circulație însumează 1.701 km și sunt următoarele:

I. Autostrăzi
București-Pitești 96 km
București-Fetești-Cernavodă 151 km
Centura București Sud 46 km
Centura București Nord 50 km
București-Ploiești 70 km
Ploiești-Comarnic 36 km
Comarnic-Brașov 65 km
Borș-Oradea-Cluj 167 km
Pitești-Sibiu 150 km
Sibiu-Lugoj 210 km
Lugoj-Nădlac 130 km
Ploiești-Albița 310 km
Total tronsoane de autostrăzi: 1.481 km

II. Drumuri naționale cu patru benzi de circulație București-Giurgiu 49 km
Brașov-Sibiu 110 km
Cernavodă-Constanța 61 km
Total tronsoane de drumuri naționale cu patru benzi de circulație: 220 km

NOTĂ: Pentru tronsoanele nefinalizate lungimea este estimativă și se va definitiva pe baza studiilor și proiectelor ulterioare."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.16/1999, modificată și completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 ianuarie 2002.
Nr. 1.


Marți, 28 iunie 2022, 17:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.