LEGE nr.67 din 16 ianuarie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/1999 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/1999
Textul actului publicat în M.Of. nr. 69/31 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.38 din 29 iulie 1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/1999 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/1999, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.363 din 30 iulie 1999, cu următoarea modificare:

- La articolul II punctul 1, alineatul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"În vederea restructurării financiare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., obligațiile de plată ale acesteia, în sumă de 152 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite în valută ale Societății Naționale de Telecomunicații “Romtelecom” - S.A. la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și dobânzile aferente până la data de 14 iunie 1999 inclusiv se preiau de către Banca Comercială Română - S.A."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 16 ianuarie 2002.
Nr. 67.


Sâmbătă, 19 octombrie 2019, 16:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.