ORDONANȚĂ nr.23 din 30 ianuarie 2002
pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construirea variantei de ocolire a orașului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
Textul actului publicat în M.Of. nr. 84/1 feb. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construirea variantei de ocolire a orașului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001.

Art. 2. - (1) În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri și servicii plățile pot fi efectuate și în moneda euro.

(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în planul de finanțare prevăzut în anexa II la memorandumul de finanțare se suportă din împrumuturi externe sau de la bugetul de stat.

(3) Sumele necesare pentru continuarea finanțării proiectului în cazul indisponibilității temporare a contribuției comunitare ISPA se prevăd în bugetul de stat la alineatul "Transferuri aferente Fondului național de preaderare", în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - "Acțiuni generale", și se transferă autorității responsabile de implementarea proiectului - Administrația Națională a Drumurilor, urmând a se regulariza cu fondurile transferate de către Comisia Europeană în limita sumelor eligibile cheltuite.

(4) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (2) vor fi cheltuite în alt scop decât cel prevăzut în memorandumul de finanțare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,
Vasile Pușcaș,
secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 30 ianuarie 2002.
Nr. 23.


Vineri, 27 mai 2022, 22:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.