LEGE nr.8 din 10 ianuarie 2002
privind jurământul de credință față de țară și popor al senatorilor și deputaților din Parlamentul României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 101/5 feb. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Senatorii și deputații depun, în ședință solemnă a Camerei din care fac parte, următorul jurământ de credință față de țară și popor:

"Jur credință patriei mele România.
Jur să respect Constituția și legile țării.
Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.
Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.
Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(2) Jurământul de credință se poate depune și fără formula religioasă, aceasta putând fi înlocuită cu formula:

"Jur pe onoare și conștiință", care prefațează jurământul.

Art. 2. - Jurământul scris se rostește și se semnează de fiecare senator și deputat și se încredințează spre păstrare președintelui Camerei din care face parte.

Art. 3. - (1) Senatorii și deputații vor depune individual, în ședința de validare a mandatelor, jurământul prevăzut la art. 1.

(2) Refuzul de a depune jurământul atrage invalidarea mandatului.

Art. 4. - Senatorii și deputații, aleși în legislatura 2000-2004, vor depune jurământul de credință în condițiile art. 1 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 12 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 ianuarie 2002.
Nr. 8.


Duminică, 24 iunie 2018, 00:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.