ORDIN nr.50 din 19 februarie 2002
al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze și presiunile de alimentare utilizate la aparatele consumatoare de combustibili gazoși
Textul actului publicat în M.Of. nr. 150/28 feb. 2002

Ministrul industriei și resurselor,
în aplicarea prevederilor art. 3 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr.761/2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.485 din 22 august 2001,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr.19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor, cu completările ulterioare,
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând tipurile de gaze și presiunile de alimentare utilizate la aparatele consumatoare de combustibili gazoși, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

București, 19 februarie 2002.
Nr. 50.


ANEXĂ

LISTA
cuprinzând tipurile de gaze și presiunile de alimentare utilizate la aparatele consumatoare de combustibili gazoși

1. Tipurile de gaze utilizate pe teritoriul României, destinate consumului la aparatele și echipamentele definite conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.761/2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, se clasifică astfel:

a) gaze naturale bogate în metan, care, în funcție de indicele Wobbe1), cuprind două subgrupe:

- subgrupa AH: gaz cu putere calorifică scăzută, cu indicele Wobbe cuprins între valorile: 37,8 ś 46,8 MJ/m3
- subgrupa AH: gaz cu putere calorifică ridicată, cu indicele Wobbe cuprins între valorile: 46,1 ś 56,6 MJ/m3
Ambele subgrupe de gaze au densitatea relativă2) cuprinsă între 0,55 și 0,7 kg/m3;

b) gaze petroliere lichefiate (GPL), care cuprind două subgrupe:

- subgrupa propan comercial, cu putere calorifică interioară3) de minimum 92,22 MJ/m3.
Densitatea în stare gazoasă3) a propanului comercial: 2,018 kg/m3;
- subgrupa amestecuri propan-butan, cu putere calorifică inferioară de minimum 112,86 MJ/m3.
Densitatea în stare gazoasă a amestecului propanbutan: 2,55 kg/m3.

2. Presiunile de alimentare utilizate la aparatele și echipamentele definite conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.761/2001 se clasifică astfel:

1) Este determinat în condiții normale (temperatura de 273,15 K și presiunea de 101,325 kPa).
2) Este determinată în raport cu densitatea aerului în condiții normale (temperatura de 273,15 K și presiunea de 101,325 kPa).
3) Este determinată în condiții normale (temperatura de 273,15 K și presiunea de 101,325 kPa).


Miercuri, 20 octombrie 2021, 15:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.