HOTĂRÂRE nr.15 din 30 aprilie 2002
privind participarea României la Operația "Enduring Freedom" din Afganistan
Textul actului publicat în M.Of. nr. 295/30 apr. 2002

Având în vedere solicitarea Președintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea României la Operația „Enduring Freedom” din Afganistan, în temeiul prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994, modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 398/2001, și ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă participarea României la Operația „Enduring Freedom” din Afganistan cu următoarele forțe:

a) un batalion de infanterie cu un efectiv de 405 militari;
b) o companie de apărare NBC cu un efectiv de 70 militari;
c) o rezervă cu un efectiv de 10 militari, pentru situația solicitării suplimentării contribuției țării noastre cu elemente de legătură și de stat major.

Art. 2. - Finanțarea participării României la această misiune va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 30 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 30 aprilie 2002.
Nr. 15.


Duminică, 28 noiembrie 2021, 19:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.