ORDIN nr.163 din 15 aprilie 2002
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind controlul tortricidelor frunzelor de garoafă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 307/9 mai. 2002

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.030/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr.12/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabilește măsurile privind controlul tortricidelor frunzelor de garoafă și prevenirea răspândirii acestora.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, prin tortricidele frunzelor de garoafă se înțelege tortricidul mediteranean al frunzelor de garoafă, Cacoecimorpha pronubana Hb., și tortricidul sud-african al frunzelor de garoafă, Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.

Art. 3. - (1) Circulația plantelor de garoafă (Dianthus L.) pe teritoriul României este permisă numai dacă acestea nu sunt infestate cu tortricidele frunzelor de garoafă, iar dacă provin dintr-o cultură de garoafe infestată, aceasta să fi fost tratată corespunzător, astfel încât în momentul punerii în circulație a garoafelor, acestea să nu fie infestate.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul florilor tăiate de garoafă, cu infestare slabă (1-3%) cu tortricidele frunzelor de garoafă, care se comercializează în perioada 16 octombrie - 30 aprilie.

Art. 4. - Este interzisă deținerea organismelor Cacoecimorpha pronubana Hb. și Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.

Art. 5. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin Direcția fitosanitară, poate acorda derogări de la prevederile:

a) art. 3 și 4 pentru scopuri științifice, testări sau lucrări de selecție;
b) art. 3 pentru comercializarea florilor tăiate de garoafă, slab infestate cu tortricidele frunzelor de garoafă, în perioada 1 mai - 15 octombrie.

(2) Derogările prevăzute la alin. (1) se acordă numai în cazurile în care nu există riscul răspândirii acestor organisme dăunătoare, în baza unui raport întocmit de Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară pentru fiecare caz.

Art. 6. - Direcția fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor poate adopta măsuri suplimentare pentru controlul sau prevenirea răspândirii tortricidelor frunzelor de garoafă pe teritoriul țării.

Art. 7. - Direcția fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară, inspectoratele de carantină fitosanitară vamale și direcțiile fitosanitare județene și a municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

București, 15 aprilie 2002.
Nr. 163.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 21:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.