ORDIN nr.172 din 22 aprilie 2002
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 102/2002 pentru aprobarea listei cuprinzând localitățile din zona montană din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acordă producătorilor de lapte și ai sprijinului ce se acordă producătorilor agricoli pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale, pentru anul 2002
Textul actului publicat în M.Of. nr. 307/9 mai. 2002

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul producătorilor de lapte, precum și ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.54/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2002, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr.12/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare nr. 130.179 din 12 aprilile 2002, întocmit de Agenția Națională a Zonei Montane,
emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr.102/2002 pentru aprobarea listei cuprinzând localitățile din zona montană din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acordă producătorilor de lapte și ai sprijinului ce se acordă producătorilor agricoli pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale, pentru anul 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.168 din 11 martie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La județul Covasna „Comune A. Integral”, după punctul 18 se introduce punctul 19 cu următorul cuprins:

„19. Valea Mare”

2. La județul Hunedoara „Comune A. Integral”, după punctul 25 se introduce punctul 26 cu următorul cuprins:

„26. Banita”

3. La județul Sălaj „Comune A. Integral”, după punctul 12 se introduce punctul 13 cu următorul cuprins:

„13. Treznea”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

București, 22 aprilie 2002.
Nr. 172.


Luni, 03 octombrie 2022, 02:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.