ORDIN nr.248/311 din 2002
al ministrului de interne și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Listei cuprinzând țările cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale pentru acordarea asistenței medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătății
Textul actului publicat în M.Of. nr. 307/9 mai. 2002

Ministrul de interne și ministrul sănătății și familiei,
având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state, aprobată prin Legea nr. 177/2002,
în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr.22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,
emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând țările cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale pentru acordarea asistenței medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătății, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș


ANEXĂ

LISTA
cuprinzând țările cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale pentru acordarea asistenței medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătății și condițiile în care se poate beneficia de aceasta

 1. Republica Albania în condițiile Convenției privind colaborarea în domeniul problemelor sociale dintre Guvernul României și Guvernul Albaniei, semnată la 13 mai 1961
 2. Regatul Unit al Marii în condițiile Convenției de asistență medicală dintre Guvernul Britanii și Irlandei României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de Nord, semnată la 28 septembrie 1973
 3. Republica Armenia în condițiile Acordului dintre Ministerul Sănătății al României și Ministerul Sănătății al Republicii Armenia privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale, semnat la 22 noiembrie 1994
 4. Republica Bulgaria în condițiile Acordului de cooperare în domeniul sănătății și științelor medicale dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la 28 februarie 1996
 5. Republica Cipru în condițiile Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul sănătății publice și științelor medicale, semnat la 15 februarie 1998
 6. Republica Populară în condițiile Acordului de cooperare în domeniul sănătății și Chineză științelor medicale dintre Ministerul Sănătății al României și Ministerul Sănătății al Republicii Populare Chineze, semnat la 4 iulie 1995
 7. Republica Croația în condițiile Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul R.S.F. Iugoslavia de colaborare în domeniul asistenței medicale a asiguraților, semnat la 20 martie 1976
 8. Republica Cuba în condițiile Acordului de cooperare în domeniul sănătății și științelor medicale dintre Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății din Republica Cuba, semnat la 5 mai 1995
 9. Republica Arabă Egipt în condițiile Acordului de cooperare în domeniul sănătății și științelor medicale dintre Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății din Republica Arabă Egipt, semnat la 13 noiembrie 1995
 10. Republica Elenă în condițiile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniul sănătății, semnat la 16 iunie 1999
 11. Republica Federală în condițiile Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Iugoslavia România și Guvernul R.S.F. Iugoslavia de colaborare în domeniul asistenței medicale a asiguraților, semnat la 20 martie 1976
 12. Republica Liban în condițiile Acordului de cooperare în domeniul sănătății și științelor medicale dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Liban, semnat la 22 martie 1996
 13. Republica Lituania în condițiile Înțelegerii de cooperare dintre Ministerul Sănătății al României și Ministerul Sănătății al Republicii Lituania în domeniul sănătății și științelor medicale, semnată la 19 septembrie 1995
 14. Republica Macedonia în condițiile Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul R.S.F. Iugoslavia de colaborare în domeniul asistenței medicale a asiguraților, semnat la 20 martie 1976
 15. Republica Moldova în condițiile Protocolului adițional al Înțelegerii de colaborare în domeniul sănătății și științelor medicale dintre Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății din Republica Moldova, semnat la 24 aprilie 1996
 16. Federația Rusă în condițiile Acordului de cooperare în domeniul sănătății și științelor medicale dintre Ministerul Sănătății al României și Ministerul Sănătății și Industriei Medicale al Federației Ruse, semnat la 6 decembrie 1996
 17. Republica Arabă Siriană în condițiile Convenției de colaborare în domeniul sănătății publice dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnată la 19 februarie 1974
 18. Republica Slovenia în condițiile Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul R.S.F. Iugoslavia de colaborare în domeniul asistenței medicale a asiguraților, semnat la 20 martie 1976
 19. Republica Tunisiană în condițiile Acordului de cooperare în domeniul sănătății și științelor medicale dintre Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății Publice din Republica Tunisiană, semnat la 16 octombrie 1995
 20. Republica Turcia în condițiile Acordului privind cooperarea în domeniul sănătății și științelor medicale dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, semnat la 10 ianuarie 1991
 21. Ucraina în condițiile Acordului de cooperare în domeniul sănătății și științelor medicale dintre Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății din Ucraina, semnat la 29 martie 1996
 22. Republica Ungară în condițiile Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Ungariei privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, semnată la 7 septembrie 1961

NOTĂ:

1. Persoanele care călătoresc în străinătate vor beneficia de asistență medicală pe bază de reciprocitate, în limita acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor încheiate între România și celelalte state menționate în prezenta anexă.

2. Anterior plecării în străinătate persoanele au obligația de a consulta situația la zi a acestor acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 22:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.