HOTĂRÂRE nr.418 din 25 aprilie 2002
pentru oprirea definitivă în vederea dezafectării a Reactorului nuclear (RN) VVR-S de cercetare și producție de radioizotopi din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN-HH), București-Măgurele
Textul actului publicat în M.Of. nr. 311/10 mai. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 2 lit. a) și c) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se oprește definitiv, în vederea dezafectării, Reactorul nuclear (RN) VVR-S de cercetare și producție de radioizotopi din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nuclear㠄Horia Hulubei” (IFINHH), București-Măgurele.

Art. 2. - Cheltuielile pentru întreținerea, exploatarea și paza instalației în condiții de securitate nucleară, potrivit art. 13 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul Ministerului Educației și Cercetării de la capitolul 71.01 „Cercetare științifică”, titlul „Transferuri”, pe perioada de la oprirea definitivă până la transmiterea la depozitul final a combustibilului nuclear uzat.

Art. 3. - Indicatorii tehnico-economici necesari dezafectării Reactorului nuclear (RN) VVR-S, ca obiectiv de investiții, se stabilesc în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 4. - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nuclear㠄Horia Hulubei” (IFINHH), București-Măgurele, în calitate de utilizator și operator al Reactorului nuclear VVR-S, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru delegat la Ministerul Educației
și Cercetării pentru activitatea de cercetare,
Șerban Constantin Valeca

p. Ministrul apelor și protecției mediului,
Florin Stadiu,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 25 aprilie 2002.
Nr. 418.


Miercuri, 27 octombrie 2021, 20:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.