HOTĂRÂRE nr.410 din 25 aprilie 2002
privind structurile și specializările universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior
Textul actului publicat în M.Of. nr. 313/13 mai. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 60 alin. (4) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă structurile și specializările universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă structurile și specializările universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Se aprobă specializările autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior particular prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Structurile și specializările prevăzute în anexele nr. 1 și 2 funcționează începând cu anul universitar 2002-2003 la anul întâi de studii și, după caz, la ceilalți ani de studii.

Art. 4. - (1) La specializările acreditate în limba română se pot organiza activități și în limbi străine de circulație internațională, inclusiv prin programe de studiu complementar sau direcții de studiu, cu aprobarea senatului instituției de învățământ superior.

(2) În cadrul specializărilor „Institutori - învățământ preșcolar” și „Institutori - învățământ primar” pregătirea în domeniul limbilor străine de circulație internațională se formează prin direcții de studiu.

Art. 5. - (1) Specializările prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.535/1999 privind autorizarea de funcționare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular, cu modificările și completările ulterioare, și care nu se regăsesc în anexele nr. 1-3 intră în lichidare începând cu anul universitar 2002-2003, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.

(2) Instituțiile de învățământ superior particular prevăzute în anexa nr. 4 intră în lichidare începând cu anul universitar 2002-2003, în sensul că acestea nu mai organizează admitere.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 25 aprilie 2002.
Nr. 410.


Joi, 06 octombrie 2022, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.