LEGE nr.304 din 17 mai 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă "Romline" S.A. Constanța, precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul Naval Constanța în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecția muncii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 365/30 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3 din 24 ianuarie 2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă "Romline" - S.A. Constanța, precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul Naval Constanța în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecția muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.55 din 25 ianuarie 2002, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - În vederea administrării unor active bancare (creanțe neperformante) deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Șantierului Naval Constanța se aprobă utilizarea sumei de 10 miliarde lei pentru achiziționarea de echipamente speciale de lucru și de protecția muncii în tancuri petroliere."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Sumele prevăzute la art. 1 și 2 se vor aloca de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare din bugetul propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2002. Aceste sume se vor repartiza și se vor recupera pe baza convențiilor încheiate cu societățile beneficiare și se justifică de acestea pe bază de decont de cheltuieli."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 17 mai 2002.
Nr. 304.


Marți, 28 iunie 2022, 19:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.