LEGE nr.319 din 27 mai 2002
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 380/5 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.426 din 31 august 1999, aprobată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate, la cerere, de către organele competente, iar în cazul în care aceasta nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.”

2. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în prezenta ordonanță se depun la casele județene de pensii sau, după caz, la Casa de Pensii a Municipiului București.”

3. După articolul 11 se introduce articolul 12 cu următorul cuprins:

„Art. 12. - Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cu consultarea Ministerului Informațiilor Publice, Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale, va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.”

Art. II. - Elaborarea normelor metodologice prevăzute la art. 12 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 27 mai 2002.
Nr. 319.


Luni, 16 mai 2022, 23:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.