LEGE nr.331 din 27 mai 2002
privind înființarea comunei Șieu, județul Maramureș
Textul actului publicat în M.Of. nr. 402/11 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Șieu, județul Maramureș.

(2) Reședința comunei se stabilește în satul Șieu.

Art. 2. - Comuna Rozavlea are în componență satul Rozavlea și reședința în acest sat.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Șieu, județul Maramureș, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Șieu.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Maramureș și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Maramureș și Consiliul Local al Comunei Rozavlea, vor repartiza veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Rozavlea între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Șieu vor fi administrate și gestionate prin autoritățile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul județului Maramureș.

(3) Bugetul comunei Șieu pe anul 2002 se va elabora de către delegații prevăzuți la alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Maramureș.

(4) Operațiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Rozavlea și delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Șieu.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritățile administrației publice locale din comuna Rozavlea, județul Maramureș, vor funcționa în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 27 mai 2002.
Nr. 331.


Miercuri, 12 decembrie 2018, 16:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.