LEGE nr.376 din 11 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
Textul actului publicat în M.Of. nr. 438/24 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.40 din 30 ianuarie 2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 30 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:

"(21) În cazul în care schema de microcredite prevede acordarea de fonduri publice cu această destinație pe arii geografice definite, fondul de microcredite acordat în administrare de o agenție guvernamentală unei agenții de credit pentru o arie geografică nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei al unui milion de euro, calculat la cursul comunicat de Banca Națională a României în ziua anterioară semnării contractului.

(22) Pe aceeași arie geografică o agenție de credit poate administra fonduri de microcredite acordate de mai multe agenții guvernamentale din fonduri publice gestionate de acestea."

2. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Comisia interministerială pentru microcredite va fi formată din câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Industriei și Resurselor, Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație, Ministerului Dezvoltării și Prognozei, Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, Băncii Naționale a României, Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București și Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 11 iunie 2002.
Nr. 376.


Duminică, 22 mai 2022, 21:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.