LEGE nr.391 din 14 iunie 2002
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc
Textul actului publicat în M.Of. nr. 460/28 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.36 din 30 ianuarie 2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 19 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 4, articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Companiei Naționale „Loteria Român㔠S.A. i se încredințează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul țării, organizarea și exploatarea jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz în plic și instant lottery. Compania Național㠄Loteria Român㔠- S.A. poate organiza și exploata jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. 1.

Compania Național㠄Loteria Român㔠- S.A. poate organiza și exploata, în asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. 1 și 2, numai pe bază de licență obținută în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Compania Național㠄Loteria Român㔠- S.A. beneficiază de licență pentru jocurile de noroc desfășurate în condițiile alin. 1 și 2, prin efectul prezentei ordonanțe.”

2. La articolul I punctul 6, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"La articolul 9 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:”

3. În cuprinsul ordonanței denumirea Ministerul Finanțelor se înlocuiește cu denumirea Ministerul Finanțelor Publice.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 14 iunie 2002.
Nr. 391.


Marți, 24 mai 2022, 19:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.