LEGE nr.342 din 31 mai 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 474/3 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.848 din 29 decembrie 2001, cu următoarele modificări și completări: 1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

„ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002”

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activității persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum și persoanele angajate din instituțiile publice ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și persoanele care revin în funcția publică din care au fost suspendate, în condițiile legii, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoștințelor profesionale, organizat în acest scop de angajator:

a) cu persoanele care promovează acest examen se va proceda în același mod ca și în cazul persoanelor angajate prin concurs;
b) persoanelor care nu promovează acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al funcției avute anterior.”

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 31 mai 2002.
Nr. 342.


Miercuri, 29 iunie 2022, 04:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.