LEGE nr.374 din 11 iunie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
Textul actului publicat în M.Of. nr. 483/5 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90 din 29 iunie 2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.310 din 5 iulie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, litera b) se abrogă.

2. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:

"4. La articolul 31, alineatul 5 va avea următorul cuprins: «În cadrul acțiunii de supraveghere a sănătății animalelor și a sănătății publice autoritatea sanitară veterinară de stat emite: autorizații sanitare veterinare de funcționare a obiectivelor și activităților, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, autorizații sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare și construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animală, furaje de origine animală și alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum și certificate de sănătate pentru export animale și certificate sanitare veterinare pentru exportul produselor, al subproduselor comestibile și necomestibile de origine animală, certificate pentru înregistrarea și reînregistrarea medicamentelor, produselor biologice și a altor produse de uz veterinar, certificate de abilitare și acorduri sanitare veterinare pentru import.»"

3. La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 41 cu următorul cuprins:

"41. La articolul 31, după alineatul 5 se introduce alineatul 51 cu următorul cuprins: «Autorizația sanitară veterinară de funcționare pentru obiectivele, activitățile și mijloacele de transport supuse controlului sanitar veterinar, prevăzute în prezenta lege, se eliberează de către direcțiile sanitare veterinare județene, respectiv a municipiului București, și, după caz, de către Agenția Națională Sanitară Veterinară, conform prevederilor legale în vigoare.»"

4. La articolul I, punctul 6 se abrogă.

5. Articolul V se abrogă.

6. Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 vor avea următorul cuprins:"


ANEXA Nr. 1*)

OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU CARE SE ELIBEREAZĂ AUTORIZAȚII
SANITARE VETERINARE DE FUNCȚIONARE


.......................................................................................................................................................................


ANEXA Nr. 2*)

TARIFE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import, export, tranzit, a acordului sanitar veterinar pentru import,
a certificatului de abilitare și a certificatului de înregistrare și reînregistrare a medicamentelor, produselor biologice
și a altor produse de uz veterinar

.......................................................................................................................................................................


ANEXA Nr. 3

TARIFE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea,
proiectarea și construirea obiectivelor
supuse controlului sanitar veterinar

Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea și construirea de noi obiectivesupuse controlului sanitar veterinar sunt în valoare de 50% din taxa prevăzută pentru autorizarea sanitară veterinară defuncționare a acestora.


ANEXA Nr. 4*)

TARIFE
pentru eliberarea certificatelor sanitare veterinare pentru transportul intern al animalelor,
produselor de origine animală, furajelor și altor mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum
și a certificatelor de sănătate pentru export animale și certificate sanitare veterinare pentru export produse,
subproduse comestibile și necomestibile de origine animală

.......................................................................................................................................................................

7. Anexa nr. 6 se abrogă.

Art. II. - În cuprinsul ordonanței de urgență denumirea Ministerul Agriculturii și Alimentației se înlocuiește cu denumirea Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 11 iunie 2002.
Nr. 374.


Marți, 24 mai 2022, 19:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.