LEGE nr.423 din 27 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2000 privind finanțarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate și din bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 497/10 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.54 din 30 ianuarie 2000 privind finanțarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate și din bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 22 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.41 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ
privind finanțarea din bugetul de stat,
din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
și din bugetele locale a unor activități și programe
în domeniul sănătății publice și protecției familiei,
desfășurate de organizații neguvernamentale"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Ministerul Sănătății și Familiei, ministerele cu rețea sanitară proprie, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, organele administrației publice locale și alte instituții publice cu atribuții în domeniul finanțării sănătății pot realiza și cofinanța activități și programe de sănătate publică și protecția familiei împreună cu organizații neguvernamentale de profil sau cu alte persoane juridice, care au în obiectul lor de activitate furnizarea unor servicii de sănătate publică și protecția familiei."

3. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

"Art. 21. - Ministerele și instituțiile publice prevăzute la art. 1 pot încheia contracte de prestări de servicii, direct sau prin unitățile subordonate, cu organizații neguvernamentale sau cu alte persoane juridice, pentru realizarea acțiunilor și a programelor în domeniul sănătății publice, precum și de protecție a familiei."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Criteriile de selectare a organizațiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea în comun cu ministerele și instituțiile publice a unor activități sau programe de sănătate, precum și modul de finanțare a acestora se stabilesc de Ministerul Sănătății și Familiei, în termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonanțe, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 27 iunie 2002.
Nr. 423.


Marți, 17 mai 2022, 01:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.