LEGE nr.427 din 27 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 497/10 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67 din 2 iunie 2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.251 din 6 iunie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul I se abrogă.

2. Articolul II va avea următorul cuprins:

"Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.407 din 27 octombrie 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2000, se modifică după cum urmează:

- La articolul 5, punctele 3 și 4 vor avea următorul cuprins:

"3. stabilește metodologia de calcul al prețurilor și tarifelor aplicabile activităților de monopol natural, din domeniul său de activitate, fără avizul Oficiului Concurenței;

4. stabilește prețurile și tarifele aplicabile consumatorilor captivi, cele practicate de concesionarii de activități sau servicii publice din sectorul energiei electrice și termice, prețurile și tarifele practicate între operatorii economici din cadrul acestuia, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport și de distribuție a energiei electrice prin sistemul electroenergetic național, precum și prețurile și tarifele practicate pentru serviciile aferente producerii și distribuției energiei termice, fără avizul Oficiului Concurenței."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 27 iunie 2002.
Nr. 427.


Marți, 24 mai 2022, 19:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.