LEGE nr.497 din 11 iulie 2002
privind înființarea comunei Comănești, județul Suceava
Textul actului publicat în M.Of. nr. 522/18 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Comănești, județul Suceava, având în componență satele Comănești și Humoreni. Reședința comunei Comănești se stabilește în satul Comănești.

(2) Comuna Botoșana are în componență satul Botoșana, care este reședința comunei.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților publice locale în comuna Comănești, județul Suceava, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Comănești.

Art. 3. - (1) Consiliul Județean Suceava și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Suceava și Consiliul Local al Comunei Botoșana, vor repartiza veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Botoșana între comunele prevăzute la art. 1.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Comănești, vor fi administrate și gestionate prin autoritățile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, în limitele prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul județului Suceava.

(3) Bugetul comunei Comănești pe anul 2002 se va elabora de către delegații prevăzuți la alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Suceava.

(4) Operațiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Botoșana și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Comănești.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale autoritățile administrației publice locale din comuna Botoșana, județul Suceava, vor funcționa în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 11 iulie 2002.
Nr. 497.


Miercuri, 28 septembrie 2022, 08:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.