ORDIN nr.427 din 14 iunie 2002
al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea componenței trusei sanitare și a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 531/22 iul. 2002

Ministrul sănătății și familiei,
văzând Referatul de aprobare nr. D.B. 7.038 din 14 iunie 2002 al Direcției generale de asistență medicală,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr.22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,
emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă componența trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se află în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituții și unități economice, școli, cabane turistice și altele asemenea, denumită în continuare trusă sanitară, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Persoanele juridice care desfășoară activitățile prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate să aibă în dotare trusă sanitară.

Art. 2. - (1) Fabricarea și punerea pe piață a trusei sanitare se autorizează de Ministerul Sănătății și Familiei pentru fiecare furnizor.

(2) Trusele sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical din dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituții și unități economice, școli, cabane turistice și altele asemenea, aflate în prezent în dotarea acestora, pot fi utilizate până la expirarea duratei de folosință a componentelor lor.

Art. 3. - Se aprobă baremul de materiale ce intră în dotarea trusei sanitare a posturilor de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituții și unități economice, școli, cabane turistice și altele asemenea, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin anexa nr. 1 a părții a II-a, intitulată "Norme tehnice în unele domenii ale asistenței medicale", din Ordinul ministrului sănătății nr.56/1974 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6. - Direcțiile implicate din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

București, 14 iunie 2002.
Nr. 427.


ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA
trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se află în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituții și unități economice, școli, cabane turistice și altele asemenea

1.1. Trusa sanitară se compune dintr-o cutie din material plastic, cu colțuri și muchii rotunjite, în care sunt depozitate instrumente și materiale sanitare, medicamente și materiale diverse.

Anexa nr. 3 la ordin prevede conținutul minim obligatoriu al trusei sanitare din dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medico-sanitare.

Opțional trusa sanitară poate conține și alte dispozitive medicale, cum ar fi: folie termoizolantă, dispozitiv care asigură soluția de conservare a energiei corpului omenesc în situații grave.

1.2. Cutia trusei sanitare trebuie să fie rigidă, realizată din material plastic rezistent, cu marginile și colțurile rotunjite.

Ea trebuie:

a) să asigure etanșeitatea corespunzătoare pentru protejarea conținutului față de praf și umezeală printr-un sistem de închidere ferm;
b) să fie inscripționată, vizibil de la o distanță de minimum 5 m, cu denumirea produsului și a furnizorului sau, după caz, a producătorului;
c) să permită vizualizarea conținutului sau să aibă inscripționată lista conținutului;
d) să fie dimensionată și compartimentată corespunzător, în vederea depozitării și asigurării integrității componentelor prevăzute în anexa nr. 3.

Calitatea materialelor sanitare, a instrumentelor și a medicamentelor va fi verificată și certificată în conformitate cu prevederile în vigoare privind evaluarea conformității de către organele abilitate ale Ministerului Sănătății și Familiei.


ANEXA Nr. 2

Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical vor fi folosite astfel:

1. Activități industriale, agricole și de prestări de servicii:

1a) în secții de activitate cu mai mult de 5 persoane una la cel mult 25 de persoane;
1b) activități cu locuri de muncă dispersate, indiferent de numărul de angajați;
1c) mijloace de transport în comun, altele decât auto.

2. Activitate de comerț:

2a) spații comerciale care permit accesul direct al clienților la mărfurile expuse;
2b) spații comerciale organizate pe subunități pentru prezentare și desfacere;
2c) piețe agroalimentare;
2d) stații de distribuire a carburanților.

3. Activități de învățământ, proiectare-cercetare:

3a) grădinițe, școli, alte instituții de învățământ care nu dispun de cabinet medical propriu - cel puțin una la 50 de elevi;
3b) ateliere școlare, săli de sport;
3c) cămine și internate;
3d) alte activități de proiectare-cercetare - cel puțin una la 25 de persoane.

4. Activități culturale și recreative:

4a) săli de spectacole - una la cel puțin 100 de locuri;
4b) săli de sport sau de întreținere fizică, altele decât cele din instituțiile de învățământ;
4c) cluburi, alte spații pentru activități de divertisment cu cel puțin 10 locuri;
4d) baruri, restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, unități agroturistice.


ANEXA Nr. 3

CONȚINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE

-----------------------------------------------------------------------------
Denumirea materialului                       Numărul
                                 de bucăți
-----------------------------------------------------------------------------
Cutie din material plastic, etanșă, cu colțuri rotunjite       1
Foarfece cu vârfuri boante                      1
Garou 50 cm                              1
Deschizător de gură din material plastic               1
Dispozitiv de respirație gură la gură                 1
Pipă Guedel mărimea 4                         1
Pipă Guedel mărimea 10                        1
Mănuși de examinare, pereche                     4
Pahare de unică folosință                       5
Batiste de hârtie cu soluție dezinfectantă              10
Atele din material plastic                      2
Feși din tifon mici 5 cm/4 m                     5
Feși din tifon mari 10 cm/5 m                     3
Bandaj triunghiular I = 80 mm                     2
Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g                 2
Ace de siguranță                           12
Leucoplast 5 cm/3 m                          1
Leucoplast 2,5 cm/2,5 m                        1
Alcool sanitar 200 ml                         1
Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc.                10
Pansament individual 2 cm/6 cm                    10
Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm                   5
Plasture 6 cm/50 cm                          1
Creion                                1
Caiet a 50 de pagini                         1
Broșură cu instrucțiuni de prim ajutor                1
Rivanol soluție 1ä, 200 ml                      1
Apă oxigenată sau perogen                       1
Alcool iodat 200 ml                          1
-----------------------------------------------------------------------------


Duminică, 07 martie 2021, 23:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.