ORDONANȚĂ nr.69 din 29 august 2002
privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 649/31 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, în România, în paralel cu actualele documente de identitate ale persoanei, se eliberează de către consiliile locale, prin primării, cărți electronice de identitate.

(2) Actualele documente de identitate vor continua să fie folosite pentru identificare și pentru dovedirea cetățeniei române, până la data înlocuirii lor cu noul tip de carte electronică de identitate, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2006.

Art. 2. - (1) Cartea electronică de identitate conține în mod obligatoriu datele aflate în prezent pe cartea de identitate sau pe buletinul de identitate, pe permisul de conducere și pe cartea de alegător.

(2) Cartea electronică de identitate conține, după caz, și date referitoare la asigurarea medicală, asigurarea socială și semnătura digitală.

Art. 3. - Cărțile electronice de identitate vor fi eliberate de către consiliile locale, prin serviciile publice comunitare de evidența persoanelor din cadrul primăriilor, sub coordonarea metodologică a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor.

Art. 4. - Autoritățile centrale și locale și serviciile descentralizate județene au obligația de a se dota cu echipamentele și programele informatice necesare pentru ca cetățenii să poată folosi fără restricții cartea electronică de identitate, după cum urmează:

a) în municipiile reședință de județ, până la data de 31 iulie 2004;
b) în celelalte municipii și orașe, până la data de 31 decembrie 2005;
c) în comune, până la data de 31 decembrie 2006.

Art. 5. - Normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, precum și forma și conținutul cărții electronice de identitate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice și cu avizul tehnic al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației publice,
Ionel Fleșariu,
secretar de stat

Ministrul comunicațiilor
și tehnologiei informației,
Dan Nica

p. Ministrul de interne,
Pavel Abraham,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 29 august 2002.
Nr. 69.


Vineri, 26 februarie 2021, 16:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.