HOTĂRÂRE nr.930 din 29 august 2002
privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov
Textul actului publicat în M.Of. nr. 682/16 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se atestă apartenența la domeniul public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-40*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 29 august 2002.
Nr. 930.

*) Anexele nr. 1-40 se publică ulterior.


Miercuri, 28 septembrie 2022, 06:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.