ORDIN nr.4.548 din 3 septembrie 2002
al ministrului educației și cercetării pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.997/2002 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a instituțiilor de învățământ superior - persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, înființate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 și nr. 275/2002
Textul actului publicat în M.Of. nr. 699/24 sep. 2002

Ministrul educației și cercetării,
în temeiul prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, republicată,
în temeiul art. 8 din legile nr. 408/2002, nr. 409/2002, nr. 443/2002 și nr. 480-486/2002,
având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.997/2002 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a instituțiilor de învățământ superior - persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, înființate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 și nr. 275/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 27 iunie 2002,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare,
emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.997/2002 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a instituțiilor de învățământ superior - persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, înființate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 și nr. 275/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 27 iunie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

„ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a instituțiilor de învățământ superior - persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, înființate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002, nr. 275/2002, nr. 408/2002, nr. 409/2002, nr. 443/2002 și nr. 480-486/2002”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a instituțiilor de învățământ superior - persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, înființate prin legile nr. 237242/2002, nr. 274/2002, nr. 275/2002, nr. 408/2002, nr. 409/2002, nr. 443/2002 și nr. 480-486/2002, denumită în continuare Metodologie, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Metodologia se aplică la Universitatea „George Bacovia” din Bacău - înființată prin Legea nr. 237/2002, Universitatea Creștin㠄Dimitrie Cantemir” din București - înființată prin Legea nr. 238/2002, Universitatea „Titu Maiorescu” din București înființată prin Legea nr. 239/2002, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad - înființată prin Legea nr. 240/2002, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București - înființată prin Legea nr. 241/2002, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești - înființată prin Legea nr. 242/2002, Universitatea Româno-Americană din București - înființată prin Legea nr. 274/2002, Universitatea „Hyperion” din București - înființată prin Legea nr. 275/2002, Universitatea „Petre Andrei” din Iași înființată prin Legea nr. 408/2002, Universitatea „Danubius” din Galați - înființată prin Legea nr. 409/2002, Universitatea „Spiru Haret” din București - înființată prin Legea nr. 443/2002, Universitatea „Bioterra” din București - înființată prin Legea nr. 480/2002, Universitatea „Apollonia” din Iași - înființată prin Legea nr. 481/2002, Universitatea Română de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din București - înființată prin Legea nr. 482/2002, Universitatea „George Barițiu” din Brașov înființată prin Legea nr. 483/2002, Universitatea „Tibiscus” din Timișoara - înființată prin Legea nr. 484/2002, Institutul Teologic Romano-Catolic din București - înființat prin Legea nr. 485/2002 și Universitatea „Emanuel” din Oradea - înființată prin Legea nr. 486/2002, care fac parte din sistemul național de învățământ.”

3. Anexa se completează după cum urmează:

a) articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Universitatea „George Bacovia” din Bacău înființată prin Legea nr. 237/2002, Universitatea Creștin㠄Dimitrie Cantemir” din București - înființată prin Legea nr. 238/2002, Universitatea „Titu Maiorescu” din București - înființată prin Legea nr. 239/2002, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad - înființată prin Legea nr. 240/2002, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București - înființată prin Legea nr. 241/2002, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești - înființată prin Legea nr. 242/2002, Universitatea Româno-Americană din București - înființată prin Legea nr. 274/2002, Universitatea „Hyperion” din București - înființată prin Legea nr. 275/2002, Universitatea „Petre Andrei” din Iași - înființată prin Legea nr. 408/2002, Universitatea „Danubius” din Galați - înființată prin Legea nr. 409/2002, Universitatea „Spiru Haret” din București înființată prin Legea nr. 443/2002, Universitatea „Bioterra” din București - înființată prin Legea nr. 480/2002, Universitatea „Apollonia” din Iași - înființată prin Legea nr. 481/2002, Universitatea Română de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din București - înființată prin Legea nr. 482/2002, Universitatea „George Barițiu” din Brașov - înființată prin Legea nr. 483/2002, Universitatea „Tibiscus” din Timișoara - înființată prin Legea nr. 484/2002, Institutul Teologic Romano-Catolic din București înființat prin Legea nr. 485/2002 și Universitatea „Emanuel” din Oradea - înființată prin Legea nr. 486/2002, care fac parte din sistemul național de învățământ, sunt monitorizate special pe o perioadă de 3 ani.”;

b) la articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Instituțiile de învățământ superior de stat care pot fi solicitate să nominalizeze profesori universitari și conferențiari universitari sunt următoarele: Universitatea „Politehnica” din București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Națională de Muzică din București, Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografic㠄Ion Luca Caragiale” din București, Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Academia de Muzic㠄Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea din Craiova, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

Art. II. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.997/2002 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a instituțiilor de învățământ superior - persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, înființate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 și nr. 275/2002, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu

București, 3 septembrie 2002.
Nr. 4.548.


Miercuri, 16 ianuarie 2019, 07:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.