LEGE nr.532 din 23 septembrie 2002
privind înființarea comunei Cămin, județul Satu Mare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 720/3 oct. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Cămin, județul Satu Mare. Reședința comunei Cămin se stabilește în satul Cămin.

(2) Comuna Căpleni are în componență satul Căpleni, care este reședința comunei.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Cămin, județul Satu Mare, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Cămin.

Art. 3. - (1) Consiliul Județean Satu Mare și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Satu Mare și Consiliul Local al Comunei Căpleni, vor repartiza veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Căpleni între comunele prevăzute la art. 1.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Cămin vor fi administrate și gestionate prin autoritățile publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita prevederilor aprobate în anul 2002, pe ansamblul județului Satu Mare.

(3) Bugetul comunei Cămin pe anul 2002 se va elabora de către delegații prevăzuți la alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Satu Mare.

(4) Operațiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocol încheiat între actualul primar al comunei Căpleni și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Cămin.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale autoritățile administrației publice locale din comuna Căpleni, județul Satu Mare, vor funcționa în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 23 septembrie 2002.
Nr. 532.


Joi, 30 iunie 2022, 04:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.