HOTĂRÂRE nr.1.291 din 13 noiembrie 2002
privind actualizarea prin indexare a tarifelor pentru plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției
Textul actului publicat în M.Of. nr. 850/25 noi. 2002

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 12 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Tarifele pentru plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției, prevăzute la art. 7 și 9 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției, actualizate potrivit Hotărârii Guvernului nr.395/1999 și indexate corespunzător prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar, sunt următoarele:

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică în limita bugetelor aprobate Ministerului Justiției, Ministerului Public și Ministerului de Interne.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr.395/1999 privind actualizarea tarifelor pentru plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.237 din 27 mai 1999, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justiției,
Cristina Tarcea,
secretar de stat

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 13 noiembrie 2002.
Nr. 1.291.


Marți, 26 martie 2019, 10:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.