ORDIN nr.1.032 din 20 decembrie 2002
al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001 4-15
Textul actului publicat în M.Of. nr. 15/13 ian. 2003

Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, ale Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 76-78 din Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 14/2000, și ale Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr.22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică nr. DB 14.062/2002,
ministrul sănătății și familiei
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă completarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.34 din 18 ianuarie 2002.

Art. 2. - Supravegherea medicală a expușilor profesional la radiații se va face pe baza fișei de solicitare (anexa nr. 1), a fișei de monitorizare personală la riscuri profesionale - pentru expușii profesional la radiații ionizante (anexa nr. 2), a dosarului medical special - pentru expușii profesional la radiații ionizante (anexa nr. 3) și a fișei de aptitudine (anexa nr. 4). Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Aceste documente se păstrează în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001.

Art. 3. - Abilitarea medicilor responsabili de supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante se va face printr-o comisie ce se constituie la nivelul Centrului-Pilot de Radiopatologie Clinică București. Comisia va fi alcătuită din: coordonatorul centrului-pilot, șeful compartimentului clinic al centrului-pilot, șeful laboratorului de igiena radiațiilor din Institutul de Sănătate Publică București, un reprezentant desemnat de colegiul medicilor și un secretar.

Art. 4. - Structurile medicale de medicina muncii care au în evidență persoane expuse profesional la radiații ionizante trebuie să fie coordonate pentru activitatea de supraveghere a stării de sănătate a expușilor profesional la radiații ionizante de către un medic specialist sau primar medicina muncii abilitat de comisia de abilitare.

Art. 5. - Condițiile minime de abilitare a medicilor specialiști sau primari medicina muncii care asigură supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante sunt:

- vechime de 5 ani în specialitate;
- cursuri de pregătire postuniversitară în domeniul expunerii profesionale la radiații ionizante, cu durata minimă de 4 săptămâni.

Art. 6. - Medicii specialiști sau primari medicina muncii abilitați și coordonatorii activităților de supraveghere medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante din structurile medicale de medicina muncii recunoscute de Ministerul Sănătății și Familiei au obligația să participe la un curs de perfecționare în domeniul expunerii profesionale la radiații ionizante, cu durata minimă de 5 zile, la interval de 3 ani.

Art. 7. - Direcția generală de sănătate publică și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății și familiei,
Radu Deac,
secretar de stat

București, 20 decembrie 2002.
Nr. 1.032.

*) Anexele nr. 1-4 pot fi consultate reproduse în facsimil în Monitorul Oficial, Partea I, nr.15 din 13 ianuarie 2003.


Vineri, 22 februarie 2019, 14:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.