DECIZIE nr.3 din 8 ianuarie 2003
pentru modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
Textul actului publicat în M.Of. nr. 50/29 ian. 2003

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.513/2002 pentru stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare și pe perioada amânării sau eșalonării la plată a obligațiilor bugetare,
în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 791/2001,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Cota majorărilor de întârziere prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. a) din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii rezidențiali - anexa nr. 1 - și la art. 12 alin. (1) lit. a) din contractele-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii industriali, comerciali și din sectorul distribuției districtuale a agentului termic - anexele nr. 2-4 -, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1/2000 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 bis din 26 ianuarie 2001, va fi egală cu aceea utilizată pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, respectiv de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 800/2002 pentru modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.641 din 29 august 2002.

Art. 3. - Departamentul prețuri, tarife, reglementări comerciale, protecția consumatorilor și Serviciul legislație, contencios vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Dan Pantilie

București, 8 ianuarie 2003.
Nr. 3.


Joi, 21 martie 2019, 22:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.