ORDONANȚĂ nr.22 din 30 ianuarie 2003
pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 61/1 feb. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.798 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 364/2002, se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Cheltuielile aferente facilităților acordate elevilor și studenților pentru transportul pe calea ferată și cu metroul se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, începând cu data de 1 martie 2003, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinație, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Traian Panait,
secretar de stat

Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 30 ianuarie 2003.
Nr. 22.


Vineri, 07 octombrie 2022, 15:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.