LEGE nr.100 din 23 septembrie 1996
pentru aderarea Romaniei la Acordul european privind marile linii internationale de cale ferata (A.G.C.), incheiat la Geneva la 31 mai 1985
Textul actului publicat în M.Of. nr. 236/30 sep. 1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - România aderă la Acordul european privind marile linii internaționale de cale ferată (A.G.C.), încheiat la Geneva la 31 mai 1985.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 23 septembrie 1996.
Nr. 100.


Vineri, 19 august 2022, 18:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.