LEGE nr.7 din 8 ianuarie 1998
privind declararea ca abrogate a unor acte normative
Textul actului publicat în M.Of. nr. 9/13 ian. 1998

În aplicarea prevederilor art. 150 din Constituția României, în vederea eliminării din legislația României a actelor normative care contravin Constituției sau sunt contrare noii ordini de drept,

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Sunt și rămân abrogate actele normative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

București, 8 ianuarie 1998.
Nr. 7.


ANEXĂ

ACTE NORMATIVE
care sunt și rămân abrogate

I. LEGI

II. DECRETE ȘI HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE STAT

III. DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT

nepublicate -

IV. DECRETE PREZIDENȚIALE

V. DECRETE PREZIDENȚIALE

nepublicate -

VI. DECRETE ȘI DECRETE-LEGE ALE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE


Sâmbătă, 14 decembrie 2019, 23:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.