LEGE nr.17 din 2 aprilie 1996
privind regimul armelor de foc și al munițiilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 74/11 apr. 1996

LEGE Nr. 17 din 2 aprilie 1996
privind regimul armelor de foc si al munitiilor


EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 11 aprilie 1996

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Detinerea, portul si folosirea armelor de foc si munitiilor, uzul de arma si operatiunile cu arme si munitii sint supuse regimului prevazut in prezenta lege .

ART. 2

Producerea, exportul, importul si comercializarea armelor si munitiilor militare constituie monopol de stat si sint supuse dispozitiilor legale stabilite in acest scop.
In sensul prezentei legi, prin monopol de stat privind exportul, importul si comercializarea armelor si munitiilor militare se intelege dreptul de a efectua aceste operatiuni numai de catre agentii economici autorizati in acest sens de catre Ministerul Finantelor, cu avizul Ministerului Apararii Nationale sau, dupa caz, al Ministerului de Interne.

ART. 3

Prin arme de foc, in sensul prezentei legi, se intelege acele arme a caror functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante aprinse sau luminoase ori imprastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare. Principiul de functionare are la baza forta de expansiune a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin explozia unei incarcaturi.
In sensul alin. 1, arme de foc sint:
a) armele militare, confectionate pentru dotarea fortelor armate, folosite in actiuni de neutralizare sau nimicire a personalului si tehnicii de lupta ale inamicului, precum si orice alte instrumente, piese sau dispozitive destinate a imobiliza, a rani, a ucide ori a distruge, daca prezinta caracteristicile unei arme militare;
b) armele de tir, cu glont sau cu alice, special fabricate sau confectionate pentru practicarea tirului sportiv, omologate sau recunoscute ca atare de catre Federatia Romana de Tir;
c) armele de vinatoare cu glont, cu alice sau mixte, destinate practicarii vinatorii;
d) armele confectionate special pentru a imprastia gaze nocive, iritante sau de neutralizare;
e) armele ascunse, astfel fabricate sau confectionate incit existenta lor sa nu fie vizibila ori banuita;
f) armele de panoplie, facute inofensive, daca, prin valoarea lor istorica, stiintifica sau care constituie daruri, recompense ori amintiri, sint destinate a fi pastrate in institutii de cultura si arta, asociatii cultural-artistice si sportive sau in panoplii personale. In aceasta categorie se includ si acele arme de foc, in stare de functionare, care constituie raritati sau prezinta valoare istorica, documentara, stiintifica ori artistica deosebita, recunoscute ca atare de institutii de specialitate;
g) armele de recuzita, facute inofensive, destinate a fi folosite in activitatea - artistica sau de productie cinematografica - a teatrelor, circurilor, studiourilor de film ori a altor asemenea institutii cultural- artistice.
Sint considerate arme de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc.

ART. 4

Prin munitii, in sensul prezentei legi, se intelege: cartusele, proiectilele si incarcaturile de orice fel, care pot fi intrebuintate la armele prevazute la

art. 3.

ART. 5

Ministerul de Interne exercita controlul, in conformitate cu Regulamentul armelor de foc si al munitiilor, asupra detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor, precum si asupra modului cum se efectueaza operatiunile cu arme si munitii.

ART. 6

Pentru asigurarea securitatii armelor si munitiilor pe care le detin, titularii de permise sau de autorizatii sint obligati sa indeplineasca masurile prevazute in Regulamentul armelor de foc si al munitiilor, adoptat prin hotarire a Guvernului.

ART. 7

Titularii de permis de arma sau de autorizatii sint obligati sa anunte cel mai apropiat organ de politie, de indata, dar nu mai tirziu de 24 de ore din momentul in care au luat cunostinta despre pierderea sau furtul armelor proprii ori armelor primite spre reparare.

ART. 8

Orice persoana care gaseste arme sau munitii este obligata sa anunte, de indata, cel mai apropiat organ de politie.

ART. 9

Se excepteaza de la dispozitiile prezentei legi, in afara celor referitoare la uzul de arma, organele, unitatile, formatiunile si institutiile militare, precum si unitatile sau sectiile agentilor economici care executa comenzi de arme de foc si munitii pentru acestea.
Ministerele si alte autoritati ale administratiei publice centrale, care au in subordine unitatile, organele, formatiunile si institutiile militare, precum si unitatile sau sectiile agentilor economici prevazuti la alin. 1 vor emite norme proprii de reglementare in acest domeniu, aprobate de ministrii sau de conducatorii acestor unitati.

CAP. 2

Detinerea, portul si folosirea armelor de foc si munitiilor

Sectiunea I

Conditiile in care persoanele fizice pot detine si, dupa caz, pot purta si folosi arme de foc si munitii

ART. 10

Detinerea si, dupa caz, portul si folosirea armelor si munitiilor, de catre persoane fizice, sint permise numai cu autorizatia organelor competente ale Ministerului de Interne in a caror raza teritoriala isi are domiciliul cel in cauza.
Organele competente ale Ministerului de Interne pot autoriza persoanele fizice sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii, in conditiile prezentei legi, tinind evidenta acestora.
Organele competente ale Ministerului de Interne stabilesc numarul armelor ce pot fi detinute si pot autoriza detinerea si folosirea de catre aceeasi persoana a cel mult cite doua arme de acelasi calibru, precum si cantitatea de munitie corespunzatoare acestora.

ART. 11

Cetatenii romani pot fi autorizati sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme de tir, arme de vinatoare, arme de imprastiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare si arme de panoplie, iar dintre armele miliatre, numai pistol sau revolver, precum si munitia corespunzatoare.
Strainii cu domiciliul sau cu resedinta in Romania pot fi autorizati sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme de tir, arme de vinatoare, arme de imprastiere a gazelor nocive, iritante ori de neutralizare sau arme de panoplie si munitia corespunzatoare.
Strainii veniti in Romania pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vinatoarea, in conditii legale, pot detine, purta si folosi arme de tir sau arme de vinatoare, dupa caz, si munitia corespunzatoare, numai daca acestea au fost inscrise de organele de control pentru trecerea frontierei de stat romane in pasapoartele sau in actele valabile cu care au intrat in Romania, ori daca au procurat legal armele sau munitiile de la cluburile, asociatiile sau celelalte persoane juridice autorizate sa desfasoare asemenea activitati.

ART. 12

Detinerea, portul si folosirea armelor militare si munitiilor corespunzatoare de catre persoanele fizice straine, pe teritoriul Romaniei, sint interzise.
Insotitorii delegatiilor straine la nivelul sefilor de stat ori de guvern, precum si militarii care fac vizite oficiale in Romania pot detine, purta si folosi arme militare si munitia corespunzatoare, in timpul sederii lor in tara, cu avizul organelor competente.

ART. 13

Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania sint scutiti, pe baza de reciprocitate, de obligatia de a obtine autorizarea pentru a detine arme de foc si munitii.
Introducerea si scoaterea din tara a armelor de foc de catre aceste categorii de persoane sint permise cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

ART. 14

Autorizarea prevazuta la art. 11 se acorda pentru:
a) arma militara, pistol sau revolver, persoanelor care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice, daca pentru paza sau autoaparare este necesar sa detina si sa poarte o asemenea arma;
b) arme de tir, antrenorilor si sportivilor de categoria I, care sint membri ai asociatiilor sau cluburilor sportive cu sectii de tir afiliate la Federatia Romana de Tir, in cadrul carora acestia activeaza, pentru a le folosi in activitatea de pregatire si in competitii, in conditiile prevazute de lege, precum si vinatorilor autorizati, corespunzator reglementarilor proprii in vigoare;
c) arme de vinatoare, membrilor asociatiilor de vinatori sportivi legal constituite;
d) arme pentru imprastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, persoanelor carora, pentru paza sau autoaparare, le este necesara detinerea unor asemenea arme;
e) arme de panoplie, persoanelor care doresc sa detina astfel de arme in calitate de colectionari.
Persoanele prevazute la lit. a), dupa incetarea indeplinirii functiei ce implica exercitiul autoritatii publice, pot solicita prelungirea autorizatiei de la organele competente ale Ministerului de Interne.

ART. 15

Nu pot fi autorizati sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii:
a) minorii;
b) bolnavii psihic, precum si cei care, datorita altor afectiuni de care sufera, stabilite de Ministerul Sanatatii, ar putea pune in primejdie propria lor viata ori a altora, atunci cind ar detine sau ar folosi arme si munitii;
c) cei care, datorita antecedentelor penale sau conform dovezilor existente la organele competente, prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta statului sau pentru viata si integritatea corporala a persoanelor.

ART. 16

Persoanele fizice care doresc sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii si care indeplinesc conditiile legale pentru a fi autorizate depun cerere in acest scop la inspectoratul de politie al judetului sau la Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul.
Cererea se rezolva in cel mult 45 de zile de la inregistrare, termen inauntrul caruia se va comunica petitionarului, in scris, modul de solutionare.
Modul de rezolvare a cererii de autorizare este supus controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ si poate fi atacat in termen de cel mult 15 zile de la comunicare.

ART. 17

Persoanei autorizate sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii i se elibereaza "Permis de arma".
In permisul de arma se inscriu, de catre organul emitent, armele si munitiile pe care titularul a fost autorizat sa le detina, precum si scopul in care le poate folosi.

ART. 18

Permisul de arma confera titularului dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi armele si munitia corespunzatoare inscrise in acesta, precum si pe cele imprumutate, in conditiile legii.

ART. 19

Armele si munitiile detinute de persoanele fizice nu pot fi folosite decit in scopul pentru care s-a dat autorizarea.
Armele de tir se folosesc numai in poligoane special amenajate pentru acest tip de arme.
Armele de panoplie nu pot fi purtate, iar pentru ele nu pot fi detinute munitii in stare de folosinta. Armele de recuzita pot fi folosite de unitatile prevazute la art. 3 alin. 2 lit. g) numai in locurile unde acestea organizeaza activitati cultural-artistice.

ART. 20

In localurile organelor sau institutiilor de stat pot purta arme si munitii numai persoanele cu atributii de mentinere a ordinii si linistii publice, cele dotate cu arme pentru a executa paza in aceste localuri, insotitorii care gardeaza persoanele oficiale ori care asigura protectia unor personalitati romane sau straine, precum si alte cadre militare aflate in aceste locuri pentru indeplinirea misiunilor ordonate, cu aprobarea forurilor competente.
In localuri publice, de desfacere a marfurilor, sali de asteptare, mijloace de transport in comun, gari, aerogari, tirguri, piete, drumuri publice si in alte locuri aglomerate, armele de tir si de vinatoare se poarta numai introduse in toc si neincarcate cu munitie.

ART. 21

La adunarile publice pot purta arme si munitii numai organele de politie, de jandarmerie, ale Serviciului de Protectie si Paza si de politie militara, insarcinate cu mentinerea ordinii si linistii publice, precum si alti militari aflati in aceste locuri pentru indeplinirea misiunilor ordonate.

ART. 22

Permisele de arma se vizeaza o data la 3 ani de catre organul competent, in perioada stabilita de catre Inspectoratul General al Politiei.
Titularii permiselor sint obligati sa se prezinte la viza, la data si locul stabilite, cu armele inscrise in permis si cu celelalte documente solicitate.

ART. 23

Titularul de permis de arma sau al autorizatiei de comunicare pe baza careia urmeaza sa-si cumpere arma este obligat sa anunte organul competent al Ministerului de Interne din raza teritoriala in care isi schimba domiciliul in termen de 5 zile de la producerea acestei schimbari.

ART. 24

Titularul de permis de arma sau al autorizatiei de comunicare pe baza careia urmeaza sa cumpere arma este obligat sa solicite organului emitent eliberarea unui nou document de arma, in termen de 10 zile de la data cind s-a ivit unul dintre urmatoarele motive:
a) in caz de schimbare a numelui titularului;
b) documentul s-a deteriorat ori a fost distrus;
c) documentul a fost pierdut ori a fost sustras;
d) au fost folosite in intregime spatiile din permisul de arma destinate vizelor si mentiunilor.

ART. 25

Autorizarea se anuleaza si permisul de arma se retrage cind titularul:
a) renunta sa mai detina arma sau armele inscrise in permis;
b) dupa obtinerea permisului, se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 15 lit. b) sau c);
c) a fost condamnat prin hotarire judecatoreasca definitiva pentru savirsirea cu intentie a unei infractiuni la care pedeapsa inchisorii este mai mare de 3 ani;
d) a fost condamnat prin hotarire judecatoreasca definitiva pentru infractiuni la savirsirea carora s-a folosit de arma ori pentru savirsirea oricareia dintre infractiunile la regimul armelor de foc si al munitiilor;
e) nu mai are calitatea prevazuta la art. 14 lit. a)-d), care a conditionat eliberarea permisului;
f) se afla in situatia prevazuta la art. 45 alin. 4;
g) pleaca definitiv din tara;
h) nu se prezinta, fara motive intemeiate, la viza permisului de arma in perioada stabilita de catre organele competente ale Ministerului de Interne;
i) a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarire judecatoreasca ramasa definitiva;
j) a savirsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede anularea autorizarii si retragerea permisului de arma.
In cazurile prevazute la alin. 1 lit. e) si f) nu se retrage permisul de arma, daca in el sint inscrise si alte arme in afara aceleia pe care titularul nu o mai poate detine. In asemenea situatii, precum si atunci cind titularii vind sau doneaza unele dintre armele pe care le detin, se anuleaza din permis numai mentiunile referitoare la aceste arme.

ART. 26

Anularea autorizarii si retragerea permisului de arma se fac de catre organul competent al Ministerului de Interne in a carui raza teritoriala isi are domiciliul titularul.
Instiintarea de retragere a permisului de arma, in cazurile prevazute la art . 25 alin. 1 lit. b)-h), se comunica titularului, iar in situatiile prevazute la art. 15 lit. b) si la art. 25 lit. i), reprezentantului sau legal.
Persoanele fizice carora li s-au anulat autorizarea si li s-a retras permisul de arma pot ataca in instanta decizia pe calea contenciosului administrativ.

ART. 27

Atunci cind titularul permisului de arma se afla in curs de urmarire penala sau de judecata, permisul de arma impreuna cu armele si munitiile apartinind invinuitului sau inculpatului sint ridicate de catre organele judiciare si predate unitatii de politie competente care le pastreaza pina la solutionarea definitiva a cauzei, inclusiv pina la executarea pedepsei privative de libertate , timp in care autorizarea de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme si munitii se suspenda.
In caz de scoatere de sub urmarire penala, de incetare a urmaririi penale, de achitare, de incetare a procesului penal ori de condamnare pentru infractiuni la pedeapsa inchisorii de pina la 3 ani, organele de politie restituie celor in cauza permisul de arma, armele si munitiile ridicate, daca nu exista alte motive care sa impuna anularea autorizatiei de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme si munitii.

ART. 28

In situatia anularii autorizarii si retragerii permisului de arma, titularul sau reprezentantul sau legal este obligat ca, in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta, sa doneze sau sa depuna spre vinzare, la unitatea specializata, armele si munitiile, cu exceptia acelora care, potrivit legii, sint supuse confiscarii si se ridica de catre organele de politie.
In cazul in care titularul a decedat ori a fost declarat disparut, urmasii sai sint obligati ca, in termen de 15 zile de la deces sau, dupa caz, de la data raminerii definitive a hotaririi judecatoresti, sa depuna la organele de politie armele, munitiile si permisul de arma ale defunctului sau disparutului.
Armele si munitiile prevazute la alin. 2, cu exceptia acelora care urmeaza a fi casate sau confiscate, in situatia in care urmasii nu solicita autorizarea de a le detine, se depun de catre organele de politie la unitatile specializate, pentru a fi vindute la preturile stabilite de urmasii defunctului sau ai disparutului. Sumele rezultate din vinzare se inmineaza celor in drept sa le primeasca, de catre unitatea prin care s-a facut vinzarea.
Daca defunctul sau disparutul are urmasi minori, care doresc sa detina armele ce au apartinut persoanei pe care o mostenesc, acestea vor putea fi pastrate in custodie, pina la implinirea virstei de 18 ani a unuia dintre urmasi , la asociatia de vinatori sportivi al carei membru a fost defunctul sau disparutul ori la o alta asociatie de vinatori sportivi legal constituita.
In termen de 10 zile de la incetarea functiei care a justificat autorizarea detinerii, portului si folosirii armei pentru paza sau aparare personala, cel in cauza este obligat sa depuna arma si munitia spre vinzare la unitatile specializate ori sa le doneze sau, dupa caz, sa le restituie organului de la care le-a primit in dotare.

ART. 29

Armele si munitiile care, in termenele prevazute la art. 28, nu au fost vindute, donate, depuse la organele de politie ori spre vinzare la unitatile specializate sau, dupa caz, nu au fost restituite organului de la care au fost primite in dotare, se considera ca fiind detinute fara drept.

Sectiunea a II-a

Conditiile in care persoanele juridice pot detine si folosi arme de foc si munitii

ART. 30

Persoanele juridice romane, inclusiv cele al caror obiect de activitate il constituie prestarea de servicii in domeniul protectiei si pazei, pot fi autorizate sa detina arme de foc si munitia corespunzatoare, pentru inarmarea paznicilor proprii si a altor angajati care minuiesc bunuri sau alte valori, daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor ce le apartin sau carora le asigura protectie, precum si a transportului de valori importante.
Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina arme militare si munitii corespunzatoare acestora.

ART. 31

Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva" si subunitatile apartinind acesteia, precum si asociatiile de vinatori sportivi legal constituite pot procura si detine, cu orice titlu, arme militare si munitii pentru paza fondului forestier sau a fondurilor de vinatoare, cu avizul Ministerului de Interne.
Organele de control ale Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva" si subunitatile apartinind acesteia pot detine si folosi in exercitarea atributiilor de serviciu si pistol.

ART. 32

Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, unitatile din subordinea sa, Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva" si subunitatile acesteia, precum si asociatiile de vinatori sportivi legal constituite au dreptul sa detina si arme de vinatoare pentru a inarma personalul propriu insarcinat cu ocrotirea, recoltarea planificata si combaterea animalelor daunatoare vinatului pe fondurile de vinatoare pe care le gospodaresc.

ART. 33

Unitatile piscicole din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei , stabilite de acesta impreuna cu Ministerul de Interne si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, au dreptul sa detina si arme de vinatoare cu alice, pentru inarmarea personalului propriu insarcinat cu indepartarea pasarilor daunatoare.
In situatia prevazuta la alin. 1, armele de vinatoare nu pot fi folosite decit cu cartuse oarbe - fara alice sau glont.

ART. 34

Federatia Romana de Tir, asociatiile si cluburile sportive care au sectii afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare. Numarul armelor, felul lor si cantitatea de munitie necesara efectuarii antrenamentelor si participarii la concursuri sportive se stabilesc pentru fiecare unitate prin norme elaborate de Federatia Romana de Tir.
Armele de tir detinute de Federatia Romana de Tir, asociatiile si cluburile sportive care au sectii afiliate se pastreaza in spatiile mentionate in autorizatia de detinere si pot fi folosite numai in locurile unde sint organizate antrenamente ori concursuri de tir aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului.
Antrenorii si instructorii de tir sint obligati sa tina evidenta la zi a armelor si a consumului de munitie, pe fiecare tragator, in registre stabilite de Federatia Romana de Tir si vizate de organele de politie competente, o data cu eliberarea autorizatiilor de detinere.

ART. 35

Amplasarea, construirea si omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vinatoare se fac pe baza normelor stabilite de Federatia Romana de Tir, cu autorizarea organelor de politie competente.

ART. 36

Institutiile de cultura si arta, asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine arme de panoplie.
Centrele de productie cinematografica, circurile, teatrele si alte asemenea institutii de cultura si arta pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile artistice pe care le desfasoara.

ART. 37

In vederea autorizarii pentru detinerea si folosirea de arme si munitii, precum si pentru construirea si amenajarea de poligoane, persoanele juridice prevazute la art. 30-36 vor depune cerere la inspectoratul de politie al judetului sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul sau unde urmeaza sa fie detinute si folosite armele ori, dupa caz, construite sau amenajate poligoanele.
Organele de politie elibereaza, vizeaza o data la 2 ani, preschimba ori retrag autorizatiile de detinere si de folosire a armelor si munitiilor.

ART. 38

Autorizatia de detinere si de folosire a armelor si munitiilor se preschimba in urmatoarele situatii:
a) in cazul schimbarii denumirii persoanelor juridice;
b) cind autorizatia s-a deteriorat sau s-a distrus;
c) cind au fost folosite in intregime spatiile din autorizatie destinate vizei sau mentiunilor;
d) cind autorizatia a fost pierduta sau sustrasa.
Pentru eliberarea unei noi autorizatii, persoana juridica este obligata sa depuna cerere la organul de politie competent, in termen de 10 zile de la data cind s-a ivit unul dintre motivele prevazute la alin. 1.

ART. 39

Autorizatiile eliberate se retrag in urmatoarele cazuri:
a) titularul inceteaza activitatea care a determinat autorizarea;
b) titularul incalca in mod grav sau repetat dispozitiile legale privind regimul armelor si al munitiilor sau nu ia, de indata, masuri pentru inlaturarea incalcarilor constatate. In aceste cazuri, persoana juridica in cauza este obligata sa inceteze imediat sa mai detina ori sa foloseasca arme si munitii.
In cazurile prevazute la alin. 1, armele si munitiile, cu exceptia celor militare, vor fi instrainate persoanelor fizice sau juridice autorizate sa le detina ori, dupa caz, vor fi predate organelor de politie in vederea casarii.
Armele militare se restituie organelor de politie de la care le-au primit, in conditiile legii.

ART. 40

Persoanele juridice autorizate sa detina si sa foloseasca arme si munitii sint obligate:
a) sa inainteze autorizatia pentru viza, in perioada si la datele stabilite, la organul de politie prevazut la art. 37;
b) sa anunte schimbarea sediului cu cel putin 10 zile inainte de producerea acestei schimbari, la organul de politie in a carui raza teritoriala este situat noul sediu, pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare in autorizatie;
c) sa anunte, in scris, imediat, dar nu mai tirziu de 24 de ore din momentul cind a luat cunostinta despre pierderea, furtul ori distrugerea autorizatiei de a detine arme si munitii, la organul de politie care a eliberat autorizatia, solicitind eliberarea unui nou document;
d) sa comunice, in scris, in termen de 10 zile, organului de politie competent, despre incetarea activitatii care a determinat eliberarea autorizatiei pentru detinerea de arme si munitii. La adresa de comunicare se anexeaza autorizatia care urmeaza a fi retrasa;
e) sa prezinte, in termen de 10 zile, la organul de politie competent, actele care dovedesc dobindirea sau instrainarea de arme, pentru a se face mentiunile corespunzatoare in autorizatie.

ART. 41

Persoanele juridice care au obtinut autorizatii pentru detinerea de arme si munitii nu le pot incredinta decit personalului propriu de paza care are avizul dat, in acest scop, de catre inspectoratul de politie al judetului sau de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.
Politia emite avize numai daca persoanele in cauza nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 12 alin. 1 si la art.
15 si au serviciul militar satisfacut ori au urmat un curs de pregatire pentru minuirea armei, autorizat de politie.
Obligatia prevazuta la alin. 1 revine persoanelor juridice si in cazul personalului propriu care urmeaza sa gestioneze, sa minuiasca ori sa transporte arme si munitii.

ART. 42

Armele detinute de persoanele juridice, in timpul cit nu se afla asupra personalului aflat in misiune, se pastreaza numai in locurile mentionate in autorizatia de detinere.

ART. 43

Angajatii persoanelor juridice, care au avizul organelor de politie, pot detine, purta si folosi armele si munitiile cu care sint dotati, numai in timpul si in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin, pe baza ordinului de serviciu.
Persoanele juridice sint obligate sa elibereze ordin de serviciu angajatilor proprii, care au avizul organelor de politie, pe care ii doteaza cu arme si munitii.

Sectiunea a III-a

Detinerea, portul si folosirea armelor de foc si munitiilor de catre militari

ART. 44

Militarii pot detine, purta si folosi armele si munitiile cu care sint dotati de catre unitatile din care fac parte, in conditiile prezentei legi, precum si ale regulamentelor militare, instructiunilor si ale ordinelor date in baza acestora.
Cadrele militare active au dreptul sa poarte pistolul din dotare si ca armament destinat pentru paza si autoaparare, fara a fi necesara eliberarea unui permis de arma de catre organele de politie.

ART. 45

In afara armelor din dotare, cadrele militare active pot detine, purta si folosi armele militare primite ca recompensa sau in dar, in conditiile prezentei legi.
Pe baza ordinului, organele de politie elibereaza militarilor prevazuti la alin. 1 permise de arma.
La trecerea in rezerva sau direct in retragere, persoanele prevazute la alin . 1, daca doresc sa ramina in posesia armelor respective, in stare de functionare sau ca arme de panoplie, trebuie sa solicite prelungirea autorizarii de la organul de politie competent.
In situatia in care nu solicita prelungirea autorizarii pentru detinerea, portul si folosirea armelor prevazute la alin. 1, militarii in cauza sint obligati sa le predea, de indata, unitatilor militare de la care le-au primit sau inspectoratului de politie al judetului sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul.

CAP. 3

Uzul de arma

ART. 46

Prin uz de arma, in sensul prezentei legi, se intelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor sau bunurilor.

ART. 47

Persoanele care sint dotate cu arme de foc pot face uz de arma, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu sau a misiunilor militare, in urmatoarele situatii:
a) impotriva acelora care ataca militarii aflati in serviciul de garda, paza , escorta, protectie, mentinerea si restabilirea ordinii de drept, precum si impotriva celor care, prin actul savirsit, prin surprindere, pun in pericol obiectivul pazit;
b) impotriva acelora care ataca persoanele investite cu exercitiul autoritatii publice sau carora, potrivit legii, li se asigura protectie;
c) impotriva persoanelor care incearca sa patrunda ori sa iasa in mod ilegal in sau din unitatile, subunitatile militare ori din perimetrele sau zonele pazite - vizibil delimitate - stabilite prin consemn;
d) pentru imobilizarea infractorilor care, dupa savirsirea unor infractiuni, incearca sa fuga;
e) impotriva oricarui mijloc de transport folosit de persoanele prevazute la lit. b) si c), precum si impotriva conducatorilor acestora care refuza sa opreasca la semnalele regulamentare ale organelor abilitate, existind indicii temeinice ca au savirsit o infractiune ori ca este iminenta savirsirea unei infractiuni;
f) pentru imobilizarea sau retinerea persoanelor cu privire la care sint probe ori indicii temeinice ca au savirsit o infractiune si care riposteaza ori incearca sa riposteze cu arma ori cu alte obiecte care pot pune in pericol viata ori integritatea corporala a persoanei;
g) pentru a impiedica fuga de sub escorta sau evadarea celor aflati in stare legala de detinere;
h) impotriva grupurilor de persoane sau persoanelor izolate care incearca sa patrunda fara drept in sediile sau in perimetrele autoritatilor si institutiilor publice;
i) impotriva celor care ataca sau impiedica militarii sa execute misiuni de lupta;
j) in executarea interventiei antiteroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de teroristi, in scopul retinerii sau anihilarii acestora, eliberarii ostatecilor si restabilirii ordinii publice.

ART. 48

Persoanele autorizate sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme pentru paza sau autoaparare pot face uz de arma, in legitima aparare sau in stare de necesitate, potrivit legii.

ART. 49

In cazurile prevazute la art. 47 lit. c), d), g), h) si i), se va face uz de arma numai dupa ce s-a facut somatia legala.
Somatia se face prin cuvintul "Stai!". In caz de nesupunere, se someaza din nou prin cuvintele: "Stai, ca trag!". Daca cel in cauza nu se supune nici de aceasta data, se someaza prin tragerea focului de arma in sus, in plan vertical.
In cazul in care, dupa executarea somatiei legale, potrivit alin. 2, persoana in cauza nu se supune, se poate face uz de arma impotriva acesteia.
In cazul prevazut la art. 47 lit. h) si i), se face uz de arma numai dupa ce s-a repetat de trei ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participantilor, somatia: "Parasiti....., vom folosi arme de foc!".
In situatiile prevazute la art. 47 lit. a), b), f) si j), precum si la art.
48, se poate face uz de arma fara somatie, daca lipseste timpul necesar pentru aceasta.
In cazul folosirii armelor impotriva autovehiculelor se executa un foc in plan vertical, iar apoi se va trage in pneurile acestora in scopul imobilizarii.

ART. 50

Comandantii sau sefii militari pot face uz de arma impotriva subordonatilor, pentru a restabili ordinea, daca alte masuri de impiedicare sau de constringere nu sint posibile, atunci cind actiunile acestora sint indreptate in mod vadit spre tradarea patriei sau zadarnicirea indeplinirii unei misiuni de lupta ori cind pericliteaza in mod grav capacitatea de lupta a unitatii. In aceste cazuri, se face uz de arma, respectindu-se prevederile referitoare la somatia legala.

ART. 51

Uzul de arma, in conditiile si situatiile prevazute in prezentul capitol, se face in asa fel incit sa duca la imobilizarea celor impotriva carora se foloseste arma, tragindu-se, pe cit posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea mortii acestora.
Daca uzul de arma si-a atins scopul prevazut la alin. 1, se inceteaza recurgerea la un asemenea mijloc.
Persoanei ranite trebuie sa i se dea primul-ajutor si ingrijiri medicale.

ART. 52

Se va evita, pe cit posibil, uzul de arma impotriva minorilor, femeilor si batrinilor.
Se interzice uzul de arma:
a) impotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu exceptia cazurilor in care infaptuiesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viata sau integritatea corporala a unei persoane;
b) in situatiile in care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau apele nationale ale unui stat vecin.

CAP. 4

Operatiuni cu arme de foc si munitii. Functionarea atelierelor de reparat arme de foc

ART. 53

Prin operatiuni cu arme si munitii, in sensul prezentei legi, se intelege:
producerea, confectionarea, prelucrarea, experimentarea, vinzarea, cumpararea, comertul, inchirierea, importul, exportul, transportul, depozitarea sau repararea armelor de tir, de vinatoare, de imprastiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare ori de recuzita, a munitiilor pentru acestea si a armelor de panoplie.

ART. 54

Persoanele juridice care efectueaza operatiuni cu arme si munitii, altele decit cele militare, sint obligate sa obtina autorizatie de la organele competente ale Ministerului de Interne.
Autorizatia se elibereaa persoanelor juridice care detin spatii corespunzatoare efectuarii de operatiuni cu arme si munitii, asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme de alarmare. Spatiile destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberii pentru munitie trebuie sa corespunda si normelor de protectie a muncii.
In autorizatie se mentioneaza expres ce operatiuni cu arme si munitii urmeaza sa efectueze persoana juridica. Persoanele juridice autorizate sa repare arme pot sa confectioneze si cartuse pentru arme de vinatoare cu alice.

ART. 55

Societatile comerciale, in al caror obiect de activitate intra efectuarea de operatiuni cu arme si munitii, pot fi autorizate de catre instantele de judecata sa functioneze, daca au obtinut avizul favorabil al organelor competente ale Ministerului de Interne, in a caror raza teritoriala isi au sediul.

ART. 56

Prevederile art. 38, art. 39 si art. 40 lit. a)-d) se aplica in mod corespunzator si persoanelor juridice care efectueaza operatiuni cu arme si munitii.

ART. 57

Persoanele fizice autorizate sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme de vinatoare cu alice isi pot confectiona munitia necesara, in limita cantitatii pe care au dreptul sa o detina.
Detinerea munitiilor in numar mai mare decit cel inscris in permis sau in autorizatie este interzisa.

ART. 58

Imprumutul sau instrainarea armelor si munitiilor se poate face numai persoanelor autorizate sa le detina, cu respectarea destinatiei acestora si a scopului pentru care s-a dat autorizarea.

ART. 59

Persoanele juridice autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii pot vinde altor persoane fizice sau juridice arme, numai daca acestea prezinta comunicari din partea organelor de politie ca sint autorizate sa detina ori sa foloseasca asemenea arme.
Munitia pentru armele de vinatoare, de tir si de imprastiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare, precum si pulberea si capsele pentru cartusele de vinatoare se pot vinde numai pe baza permisului de arma prezentat de titular, iar persoanelor juridice, numai pe baza autorizatiei, in limita cantitatii inscrise in acestea.

ART. 60

Vinzarea de arme si munitii, de catre unitatile autorizate, persoanelor prevazute la art. 13 alin. 1, se face cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe, din care sa rezulte ca pot detine arme si munitii, fiind scutite de autorizatie pe baza de reciprocitate.
In situatia in care nu beneficiaza de reciprocitate, persoanelor in cauza li se pot vinde arme si munitii pe baza comunicarii eliberate de organele competente ale Ministerului de Interne, insotita de adresa din partea Ministerului Afacerilor Externe, din care sa rezulte calitatea pe care a au.

ART. 61

Unitatile care fac comert cu arme si munitii, organizate sau autorizate de Ministerul de Interne, sint obligate:
a) sa primeasca in consignatie, spre vinzare, arme si munitii de la persoanele si unitatile care, potrivit dispozitiilor legale, au dreptul sa le vinda. Primirea in consignatie spre vinzare a armelor si munitiilor se face, dupa caz, pe baza permisului de arma, a comunicarii eliberate de organele de politie, a actului de donatie in forma autentica sau a certificatului de mostenitor;
b) sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor, iar dupa vinzare, o copie de pe factura;
c) sa inscrie in comunicarea eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator datele necesare identificarii armei vindute, numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vinzare;
d) sa tina evidenta operatiunilor efectuate cu arme si munitii in registrele stabilite si vizate de organele de politie si sa le prezinte, pentru control, ofiterilor si subofiterilor de politie anume desemnati.

ART. 62

Vinzarea armelor si a munitiilor de catre persoanele fizice si juridice se face numai prin unitatile autorizate sa efectueze asemenea operatiuni.
Armele si munitiile se depun spre vinzare in unitatile autorizate, dupa caz, pe baza permisului de arma sau a comunicarii eliberate de organele de politie, daca arma nu este inscrisa, sau a permisului de arma al vinzatorului, a actului de donatie in forma autentica sau a certificatului de mostenitor.
In termen de 10 zile de la vinzarea sau donarea unei arme, titularul permisului de arma este obligat sa depuna la organul de politie permisul de arma si documentul justificativ al efectuarii acestor operatiuni, solicitind, in scris, anularea permisului. Daca in permis sint inscrise si alte arme, solicita anularea din acesta a mentiunilor privind armele pe care nu le mai detine.

ART. 63

Cumpararea armelor de catre persoanele fizice si juridice se face de la unitatile autorizate in acest scop, pe baza comunicarii eliberate de organul de politie competent, la cererea solicitantului.
Pe baza comunicarii eliberate de organul de politie, persoanelor juridice pot cumpara arme si munitii si de la agentii economici din tara care produc asemenea materiale.
Armele cumparate sau dobindite prin donatie sau mostenire, impreuna cu factura de cumparare sau cu celelalte acte de dobindire, se prezinta de catre titular, in termen de 10 zile, organului de politie competent.
Pe baza acestor documente, organul de politie elibereaza persoanei fizice permis de arma sau, daca persoana este titulara unui asemenea document, inscrie in el arma, retinind comunicarea. In cazul persoanelor juridice, armele dobindite se inscriu in autorizatia de detinere, retinindu-se o copie de pe actele de dobindire.

ART. 64

Persoanele fizice care au procurat din strainatate arme de tir, de vinatoare ori de imprastiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare, precum si arme de panoplie si munitii, fara a obtine, in prealabil, aprobarea de la organul de politie competent, sint obligate ca, in termen de 10 zile de la sosirea in tara, sa se prezinte la organele de politie pentru a solicita autorizarea detinerii lor.
Pina la obtinerea autorizatiei, armele si munitiile se retin la punctul de control pentru trecerea frontierei de stat.
In cazul autorizarii persoanelor fizice care au dobindit arme si munitii din strainatate, organul de politie elibereaza o dovada cu care acestea ridica armele si munitiile ce le-au fost retinute de catre organele vamale din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat prin care au intrat in tara.
Daca organele de politie nu elibereaza dovada, armele si munitiile retinute de organele vamale in punctul de control pentru trecerea frontierei de stat pot fi restituite persoanelor de la care au fost procurate, in termen de 90 de zile de la retinerea lor.
In cazul in care armele si munitiile retinute in punctul de control pentru trecerea frontierei de stat nu au fost preluate de catre persoanele de la care au fost retinute in termenul prevazut la alin. 4, acestea sint ridicate si depuse de organul de politie la unitatile specializate in vederea valorificarii lor, la pretul stabilit de proprietar, iar sumele rezultate din vinzare se inmineaza de catre vinzator persoanelor de la care au fost retinute.

ART. 65

Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, unitatile din subordinea sa, Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva" si subunitatile apartinind acesteia, precum si asociatiile de vinatori sportivi legal constituite pot inchiria arme de vinatoare si pot vinde munitii pentru acestea strainilor veniti temporar in Romania, care doresc sa participe la vinatoare in conditii legale, precum si cetatenilor romani, membri ai asociatiilor de vinatori sportivi.
Conditiile de inchiriere a armelor si tarifele practicate sint cele stabilite de unitatile respective.

ART. 66

Pentru fiecare import sau export de arme de tir, de vinatoare, de imprastiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare, de munitii pentru asemenea arme sau de arme de panoplie ori de recuzita, agentii economici autorizati sa efectueze asemenea operatiuni sint obligati sa anunte, cu 5 zile inainte, inspectoratul de politie al judetului sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul.

ART. 67

Transporturile de arme si munitii apartinind persoanelor juridice se efectueaza numai de catre persoane care au avizul organelor de politie, in calitate de delegati si insotite de paza inarmata, pe baza ordinului de transport, care cuprinde: numele si prenumele delegatului si ale paznicilor, numarul si felul armelor si munitiilor, locul unde sint transportate, traseul folosit, numarul autorizatiei si denumirea organului de politie care a eliberat autorizatia.
Persoanele juridice care transporta arme si munitii sint obligate sa instiinteze, in prealabil, in scris, organul de politie in raza caruia isi au sediul, prezentind documentele eliberate de unitatile competente, din care sa rezulte ca starea tehnica a mijloacelor de transport folosite este corespunzatoare.
Paza armelor si a munitiilor in tranzit pe teritoriul Romaniei se asigura prin grija si pe raspunderea persoanelor juridice care efectueaza transportul sau expeditiile internationale.
Antrenorii si instructorii de tir sint obligati sa-i insoteasca pe sportivii minori care se deplaseaza cu arme si munitii, asigurind deplina securitate a acestor materiale.

ART. 68

Persoanele juridice care se ocupa cu repararea armelor sint obligate sa tina evidenta in registrele stabilite si vizate de organele de politie si sa le prezinte la solicitarea acestora pentru control.

ART. 69

Nu pot fi primite spre reparare decit arme pentru care se face dovada ca sint detinute legal. In cazul in care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal, cel caruia i s-a prezentat arma spre a o repara este obligat sa instiinteze, de indata, organul de politie cel mai apropiat.

ART. 70

Atelierele de reparat arme, autorizate, care cumpara, de la persoanele juridice sau fizice, piese refolosibile de la armele ce urmeaza a fi casate, trebuie sa obtina factura ori, dupa caz, sa intocmeasca contract de vinzare- cumparare.
Factura sau contractul trebuie sa cuprinda caracteristicile de identificare a pieselor cumparate, iar un exemplar al acestora ramine la vinzator, care are obligatia sa-l predea organului de politie, o data cu celelalte parti ale armelor ce urmeaza a fi casate.
Titularii de permise sau de autorizatii pentru detinerea de arme sint obligati sa predea, de indata, inspectoratului de politie al judetului sau, dupa caz, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in vederea casarii , armele iesite din uz sau nevandabile ori componentele acestora nevalorificate prin atelierele de reparat arme.
Predarea, catre unitatile de colectare a metalelor, a armelor iesite din uz si nevandabile sau a celor stabilite a fi casate, precum si primirea unor asemenea arme de catre aceste unitati sint interzise.

ART. 71

Persoanele juridice autorizate sa se ocupe cu repararea de arme sint obligate sa restituie armele incredintate spre reparare celor de la care le-au primit, in termen de 10 zile de la data cind, in mod legal, au incetat sa mai desfasoare asemenea operatiuni.
Armele neridicate de proprietarii acestora in termenul prevazut la alin. 1, desi ei au fost incunostintati in acest scop de catre cei carora le-au incredintat spre reparare, se depun de catre acestia din urma la organul de politie in a carui raza teritoriala isi au sediul, care va proceda, dupa caz, la restituirea lor catre proprietari sau la luarea altor masuri, potrivit legii.

CAP. 5

Sanctiuni

ART. 72

Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila , materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.

ART. 73

In cazul persoanelor juridice, raspunderea penala pentru nerespectarea dispozitiilor prezentei legi revine persoanelor fizice care au atributii stabilite prin lege, regulamente, instructiuni sau ordine ale autoritatilor competente privind regimul armelor de foc si al munitiilor.
In situatiile in care nu au fost stabilite persoanele fizice cu atributiile prevazute la alin. 1, raspunderea penala revine conducatorului persoanei juridice.

ART. 74

Constituie contraventii si se sanctioneaza, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 22 alin. 2, art. 23, 24, 57 alin. 2, art . 62 alin. 3, art. 63 alin. 3, art. 64 alin. 1 si art. 67 alin. 4, cu amenda de la 200.000 lei la 1.000.000 lei;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 7, 19 alin. 2, art. 20 alin. 2, art. 34 alin. 2 si 3, art. 43, 61 si 70 alin. 1, 2 si 3, cu amenda de la 300.000 lei la 1.200.000 lei;
c) nerespectarea dispozitiilor art. 6, 19 alin. 1, art. 35, 38, 40, 41 alin.
1 si 3, art. 42, 59, 60, 66, 67 alin. 1, 2 si 3, art. 68, 69, 70 alin. 4, art.
71 si 85 alin. 2, cu amenda de la 400.000 lei la 2.400.000 lei.

ART. 75

In cazul contraventiilor prevazute la art. 74, sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice.

ART. 76

Incalcarea dispozitiilor art. 19 alin. 1 si 2, incalcarea de doua ori in termen de un an a dispozitiilor art. 6, precum si concursul de contraventii atrag, pe linga amenda prevazuta pentru contraventiile respective, si anularea autorizarii si retragerea permisului de arma.

ART. 77

Constatarea contraventiilor se face de catre ofiterii si subofiterii de politie, care aplica si sanctiunea.

ART. 78

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
Plingerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se solutioneaza de catre judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.

ART. 79

Dispozitiile referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAP. 6

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 80

Dotarea cu arme militare a institutiilor publice autorizate sa detina astfel de arme se asigura, in mod gratuit, de catre Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Politiei.
Celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice autorizate sa detina arme miliatre le vor primi, sub forma de inchiriere, de la Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Politiei. Tarifele de inchiriere se vor stabili de catre Ministerul de Interne, in raport cu natura armei si cu starea ei de uzura.
Costul munitiei folosite se suporta integral de catre detinatori.
Timp de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, regiile autonome autorizate sa detina arme militare beneficiaza in mod gratuit de asigurarea acestora de catre Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Politiei.
Repararea armelor prevazute la alin. 1 si 2 se asigura, gratuit, de catre Ministerul de Interne, cu exceptia cazurilor in care se dovedeste ca titularul este vinovat de deteriorarea armei, caz in care acesta va suporta costul reparatiei.

ART. 81

La cererea organelor de urmarire penala sau a instantelor judecatoresti, unitatile de politie competente vor efectua expertize si constatari tehnico- stiintifice, cu privire la faptul ca o arma intruneste sau nu caracteristicile prevazute la art. 3 si din ce categorie face parte.

ART. 82

In termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei legi, Guvernul va adopta Regulamentul armelor de foc si al munitiilor.

ART. 83

Guvernul poate dispune restringerea, suspendarea sau anularea autorizarii persoanelor fizice sau juridice de a detine ori folosi arme si munitii, in caz de declarare a starii de necesitate, cind aceste masuri sint necesare pentru protejarea vietii persoanelor, a bunurilor publice sau private, pentru mentinerea ordinii publice sau pentru apararea sigurantei nationale.

ART. 84

Organele de paza si control ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului ale Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva" si ale subunitatilor apartinind acestora, ale asociatiilor de vinatori sportivi legal constituite, precum si ale unitatilor din subordinea lor, au obligatia sa ridice si sa predea organelor de politie, in termen de 3 zile, in vederea luarii masurilor legale, armele si munitiile detinute fara drept, aflate asupra persoanelor care sint gasite pe terenurile de vinatoare, sau cele cu care aceste persoane au savirsit infractiuni privind economia vinatului.

ART. 85

Permisele de arma si autorizatiile eliberate persoanelor fizice si juridice pina la intrarea in vigoare a prezentei legi se preschimba de catre organele de politie cu ocazia vizelor periodice ce se acorda pe aceste documente. Pina la tiparirea noilor modele de permise de arma si autorizatii, organele de politie le pot folosi pe cele actuale aflate in stoc.
Persoanele juridice, care, in temeiul prevederilor legale anterioare prezentei legi, au fost inregistrate la organele de politie, in vederea detinerii de arme si munitii pentru inarmarea paznicilor proprii si a personalului care minuieste bunuri sau alte valori, sint obligate ca, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa solicite inspectoratului de politie al judetului sau, dupa caz, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, autorizarea pentru detinerea de arme si munitii.

ART. 86

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
Pe aceeasi data, Decretul nr.299/1979 privind paza armata a pepinierelor piscicole din Delta Dunarii, H.C.M. nr. 1.369/1971 privind unele masuri in legatura cu regimul armelor si munitiilor si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la acest regim, cu modificarile ulterioare, si prevederile referitoare la regimul armelor si munitiilor din Decretul nr.367/1971, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI ION SOLCANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 12 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE
--------


Miercuri, 20 martie 2019, 02:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.