HOTĂRÂRE nr.913 din 14 august 2003
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit și a Regulamentului de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 593/20 aug. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr.859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit și a Regulamentului de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.542 din 29 iulie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 6 din anexa nr. 1 "Norme de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit" va avea următorul cuprins:

"(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse până la data de 1 mai a fiecărui an, iar în anul 2003, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare prezentelor norme."

2. Litera i) a articolului 1 din anexa nr. 2 "Regulamentul de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit" va avea următorul cuprins:

"i) președinții uniunilor de creatori care fac parte din Alianța Națională a Uniunilor de Creatori din România.".

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu

Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu

Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Alexandru Athanasiu

București, 14 august 2003.
Nr. 913.


Duminică, 03 iulie 2022, 17:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.