HOTĂRÂRE nr.953 din 22 august 2003
privind eliberarea domnului Mondea Cornel din funcția de prefect al județului Dolj
Textul actului publicat în M.Of. nr. 600/25 aug. 2003

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituția României și în baza dispozițiilor art. 130 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Domnul Mondea Cornel se eliberează din funcția de prefect al județului Dolj.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

Ministru delegat
pentru administrația publică,
Gabriel Oprea

București, 22 august 2003.
Nr. 953.


Miercuri, 18 mai 2022, 02:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.