HOTĂRÂRE nr.924 din 14 august 2003
privind aprobarea Strategiei de privatizare și suplimentarea serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
Textul actului publicat în M.Of. nr. 606/26 aug. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 41 alin. (2) lit. b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă Strategia de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" S.A. București se face prin dobândirea de către un investitor strategic sau de către un consorțiu de investitori a unui pachet de acțiuni de 51% din capitalul social al Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, printr-o metodă combinată între vânzarea de acțiuni prin negociere pe bază de oferte preliminare și neangajante și majorare de capital social prin aport de capital.

Art. 2. - (1) Se mandatează Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, să întreprindă măsurile necesare pentru implementarea Strategiei de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, aprobată în conformitate cu prevederile art. 1.

(2) Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, va colabora cu celelalte organe ale administrației publice centrale și locale implicate în procesul de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, care sunt obligate să răspundă cu operativitate solicitărilor Ministerului Economiei și Comerțului prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.

(3) Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, autoritățile administrației publice locale și alți creditori bugetari vor emite, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării de către Ministerul Economiei și Comerțului prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, certificate de obligații bugetare pentru Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, prin organele sale competente, va întreprinde măsurile necesare pentru emiterea avizului de mediu pentru privatizare, în termen de 10 zile de la depunerea documentației necesare, și pentru stabilirea obligațiilor de mediu și a programului complet și irevocabil de conformare corespunzător acestor obligații din punct de vedere al protecției mediului.

Art. 3. - (1) Se aprobă suplimentarea serviciilor de consultanță financiară pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, care vor fi realizate de un subconsultant agreat de consorțiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited și ING Bank NV London Branch, în condițiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.1.450/2002 pentru aprobarea prevederilor contractului de servicii financiare dintre Ministerul Industriei și Resurselor, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și consorțiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited și ING Bank NV London Branch, în vederea privatizării Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A.

(2) Se aprobă principalele prevederi, prevăzute în anexa nr. 2, care vor face obiectul unui act adițional la contractul de servicii financiare încheiat de către Ministerul Industriei și Resurselor, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și consorțiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited și ING Bank NV London Branch în vederea privatizării Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București.

Art. 4. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.450/2002 pentru aprobarea prevederilor contractului de servicii financiare dintre Ministerul Industriei și Resurselor, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și consorțiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited și ING Bank NV London Branch, în vederea privatizării Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.933 din 19 decembrie 2002, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se comunică Ministerului Economiei și Comerțului și Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei și comerțului,
Mihai Berinde,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului,
Petre Daea,
secretar de stat

București, 14 august 2003.
Nr. 924.


Vineri, 22 octombrie 2021, 00:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.