ORDONANȚĂ nr.61 din 22 august 2003
pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
Textul actului publicat în M.Of. nr. 616/29 aug. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.361 din 27 mai 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Până la data de 1 ianuarie 2007, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va elabora și va supune spre aprobare Guvernului norme adecvate de analiză a rețelei în ansamblul său,

având în vedere documentele europene prin care au fost convenite coridoarele paneuropene de transport, astfel cum au fost redefinite la cea de-a treia Conferință Paneuropeană a Transporturilor de la Helsinki din 23-25 iunie 1997, și ținând cont de necesitatea integrării României, alături de celelalte state interesate, într-o rețea transeuropeană de transport, precum și de necesitatea asigurării legăturilor între regiunile izolate și periferice ale țării cu regiunile sale centrale."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Miron Tudor Mitrea

Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak

București, 22 august 2003.
Nr. 61.


Duminică, 14 august 2022, 07:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.