LEGE nr.378 din 30 septembrie 2003
pentru înființarea comunei Coșna prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava
Textul actului publicat în M.Of. nr. 696/6 oct. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Coșna, județul Suceava, având în componență satele: Coșna, Podu Coșnei, Valea Bancului, Teșna și Românești, prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor din același județ.

(2) Reședința comunei Coșna se stabilește în satul Coșna.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Dorna Candrenilor are în componență satele: Dorna Candrenilor, Dealu Floreni și Poiana Negrii.

(2) Reședința comunei Dorna Candrenilor rămâne în satul Dorna Candrenilor.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Coșna, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect în condițiile legii, care vor reprezenta autoritățile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Coșna.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Suceava și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Suceava și Consiliul Local al Comunei Dorna Candrenilor, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Dorna Candrenilor între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii și ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Coșna se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul județului Suceava.

(3) Bugetul comunei Coșna pe anul 2003 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Suceava.

(4) Operațiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Dorna Candrenilor și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Coșna.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Dorna Candrenilor funcționează în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 30 septembrie 2003.
Nr. 378.


Marți, 21 septembrie 2021, 08:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.